ISKANJE PROIZVODNIH DELOVNIH NALOGOV

Program omogoča iskanje proizvodnega delovnega naloga za proizvod na kateremkoli knjiženem materialnem dokumentu. Omogočeno je tudi iskanje Proizvodnih delovnih nalogov po skladišču in artiklu.

 

Funkcije

      Osveži prikazane podatke.

*      Optimiziraj širino kolon. Funkcija nastavi širino kolon na največjo širino vpisanih podatkov v posamezni koloni.

      Izbran dokument prikaži v urejevalniku dokumentov

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa

 

IZBIRA PODATKOV

Proizvodne delovne naloge lahko iščemo po ključu dokumenta, po skladišču, po šifri artikla.

Iskanje po dokumentu

Ta izbira se uporablja v primeru, da poznamo katerikoli ključ dokumenta na katerem je proizvod za katerega iščemo proizvodni delovni nalog. Dokument mora dovoljevati knjiženje in mora biti poknjižen.

 

Program v osnovi prikazuje samo tiste proizvodne delovne naloge po katerih obstaja zaloga. Če želite videti tudi ostale proizvodne delovne naloge potem je potrebno potrditi dodatno izbiro V celoti izdobavljeno

 

Iskanje po skladišču ali šifri artikla

Ti izbiri se uporabljata, kadar poznamo šifro artikla za katerega iščemo proizvodni delovni nalog ali je poznano na katerem skladišču se nahaja proizvod, ki nas zanima.

Ob izbiri podatkov in izbiri osveževanja podatkov se pokažejo vsi proizvodni delovni nalogi, ki odgovarjajo izbirnim pogojem.

 

Program tudi prikaže vse proizvodne delovne naloge za proizvode na izbranem dokumentu. Proizvodni delovni nalogi, ki so prosti so označeni z zeleno barvo, že izdobavljeni proizvodni delovni nalogi pa so označeni z rdečo barvo.

 Za prikaz in urejanje proizvodnega naloga v urejevalniku dokumentov se željen proizvodni nalog označi in izbere funkcija za prikaz v urejevalniku dokumentov.