PRIORITETE

 

 

Program se uporablja za definiranje prioritet poslovnih partnerjev in dokumentov. Določajo se nazivi in barvne oznake prioritet.

 

Legenda ikon:

 

  Nov - vnos nove prioritete.

  Shrani.

  Briši Brisanje prioritete.

  Pomoč.

  Izhod (izhod iz programa).

 

 

 

Vnos prioritet

 

 

Vnašajo se:

 

ID ŠIFRA PRIORITETE

 

 

Šifra se vnaša in se ne kreira samodejno.

 

V primeru, da je vpisana obstoječa šifra program prikaže podatke za obstoječo šifro.

 

V primeru, da šifra še ne obstaja pa program opozori in zahteva potrditev dodajanja nove šifre.

         

                       

OPIS

 

Opis prioritete (visoka, srednja, nizka ……)

 

BARVA

 

 

Izbira barve prioritete, ki v prikazu spiska dokumentov daje boljši pregled enakovrednih dokumentov.

 

Barvna paleta omogoča izbiro barve za posamezno prioriteto.

 

 

  Po vpisu vseh željenih podatkov se s funkcijsko tipko za shranjevanje zapišejo podatki v tabelo prioritet.

  S funkcijsko tipko za brisanje se izbrana prioriteta lahko izbriše iz spiska prioritet.