Opombe na izpisih

 

V modulu Opombe na izpisih lahko vpisujemo dodatna besedila, ki se bodo izpisovala na izpisih kot so:

-          Izpis odprtih postavk v Saldakontih,

-          opomini in

-          obresti.

 

 

Polja za vnos

 

Vsebina je glavno besedilo (tekst).

Levo spodaj predstavlja kratko besedilo za vpis kraja , datuma in pooblaščenih oseb.

Desno spodaj predstavlja kratko besedilo za vpis podjetja, oddelka v podjetju ali odgovorne osebe.