1.2. ZAPOSLENCI

 

To je modul za vnos podatkov o zaposlenih. S različico 4.5 se je malce spremenil izgled (novi zavihki), ter dodajanje novih zaposlencev.

Sedaj se zaposlenci več ne vnašajo iz tega modula, pač pa iz modula zaposleni v samem TICu, ki po ustvaritvi novega uporabnika,

Doda tudi uporabnika v plače. S tem modulom, pa potem dodamo podatke, ki jih same plače potrebujejo (ime in pa Stroškovno mesto

sta zaklenjeni polji in jih moramo spremeniti v modulu Zaposlenci v TICu (organizacijski šifranti).

 

Ker smo dodali, kar nekaj novih vnosnih mest, smo dodali še en zavihek (Podrobnosti), kjer se sedaj nahajajo podatki o zaposlenem,

ki se iz meseca v mesec ne spreminjajo (recimo naslov, pošta, transakcijski račun, itd), v prvem zavihku pa so ostala tista vnosna

mesta, ki se večkrat spreminjajo.

 

Legenda ikon


 - ure, zneski in odstotki za izplačilo
 - vnos kreditov in odtegljajev
 - prijave in odjave na ZPIZ

 

  

  

  V obračunu plač so upoštevani samo tisti zaposleni, ki imajo ta parameter nastavljen na 'Da'

  Za zaposlene, ki imajo ta parameter na 'Da', se prispevki za ZPIZ samo obračunajo, a se ne plačajo. Zneski se ustrezno prikažejo na obrazcu REK-1 in na plačilnih nalogih.

                  Vrednost točke za zaposlenega

                 Odstotek dodatka na zaposlenega

                  Odstotek dodatka za preteklo delo

                 Odstotek dodatka za stalnost

          Povprečna bruto plača

           Revalorizirana povprečna urna postavka preteklega leta se uporablja za obračun refundiranih nadomestil

   Znesek dogovorjene bruto plače

 

  Za zaposlenca lahko tukaj vpišemo dopust, in če pri obračunu vklopimo opcijo, se bo ta dopust prikazal na izpisu. Zaenkrat je treba dopust ročno popravljati, vendar se bo to v nadaljni verziji plač spremenilo.

 

 Ta dva podatka nista vezana na same plače, saj v moramo za prehrano med delom, dodati vnos Malica. Ta dva podatka sta pomembna če uporabljamo modul Vnos ur po projektih, saj se pri uvozu ur iz modula uporabi ta podatek.

 

 

  

 

Polja pošta, naslov, občina, davčni urad, matična številka in ID št. za DDV so samoumevni podatki, ki ne potrebujejo dodatnega opisa.

 

 IBAN je obvezni podatek in unikatno identificira tekoči račun zaposlenega (številka je unikatna po celem svetu). Za slovenskega zaposlenega je to številka transakcijskega računa, ki ima spredaj kodo SI56 (za tuje račune je številko TRR težje spremeniti v IBAN in bo večkrat potrebna pomoč banke, kjer je odprt račun).

 

 To je polje za povezavo zaposlenca v plačah s zaposlencem v samem TICu. Sedaj ko boste dodali novega zaposlenega v TICu, in bo dodan zaposleni tudi v plače, bo to polje avtomatsko izpolnjeno, za vse zaposlene, ki smo jih dodali v prejšnih verzijah TICa, pa bo treba narediti tukaj povezavo ročno.

Opozorilo: Če želite izenačiti zaposlence v TICu in zaposlence v plačah, obstaja sedaj posebna skripta s katero je to mogoče narediti (potrebno je poklicati našo podporo in to zahtevati).  

 

 

S klikom na ikono  se odpre podokno »Ure« za vnos izplačil.

 Legenda ikon:


 - uvoz podatkov za izračun prejemkov

S klikom na ikono  se odpre podokno »Krediti in odtegljaji«.