5. REPORTI

 

Za vsak izpis lahko določimo kriterije, po katerih želimo kreirati izpis. Pri tem imamo naslednje možnosti:

 

 

 

 

5.1. Kartice osnovnih sredstev

 

 

 

5.2. Popis osnovnih sredstev

 

 

5.3. Seznam osnovnih sredstev po amortizacijskih skupinah

 

 

 

5.4. Seznam osnovnih sredstev – po kontih

 

 

5.5. Seznam osnovnih sredstev – po nahajališčih