KNJIŽENJE OSNOVNIH SREDSTEV V TEMELJNICO

 

Modul nam omogoča izračun amortizacije za vsa vpisana osnovna sredstva ter prenos izračuna v glavno knjigo. Spodnja slika prikazuje vpliv izračuna amortizacije ter avtomatskega generiranja temeljnice osnovnih sredstev:

 

 

 

V nadaljevanju si poglejmo, kakšen je potek dela v modulu Knjiženje OS v temeljnico:

 

 

 

Legenda ikon:

Izračun amortizacije

Prekliči

Natisni

Knjiži v temeljnico: ikona je neaktivna, dokler ni narejen izračun amortizacije.

Odknjiži temeljnico: ikona postane aktivna šele, ko je temeljnica osnovnih sredstev že knjižena.

 

 

 

 

Amortizacijo lahko izračunamo po različnih kriterijih:

·         Izračun za en mesec: če želimo amortizacijo izračunati za en mesec, označimo polje »Generiraj temeljnico za en mesec«. Nato izberemo še mesec, za katerega želimo izračunati amortizacijo in leto.

 

 

 

 

Ko smo izpolnili izbrane kriterije, sprožimo izračun amortizacije s klikom na ikono . Ko bo izračun zaključen, bodo postala polja za vpis obdobja neaktivna, aktivirala pa se bo ikona za knjiženje amortizacije v temeljnico  - ob kliku na ikono se bo pojavilo naslednje opozorilo:

 

 

 

Če smo kliknili DA, potem se odpre opozorilo . Temeljnica je kreirana – če jo želimo priklicati na ekran, kliknemo na spodaj označeno ikono.

 

 

 

 

 

 

Odknjiženje temeljnice: temeljnica se odknjiži v modulu »Knjiženje OS v temeljnico«. Za odknjiženje temeljnice moramo vpisati enake kriterije (obdobje, leto) – če smo vpisali pravilne podatke, se nam mora v polju »Ključ temeljnice« izpisati podatek o dokumentu. Takrat lahko kliknemo na ikono za odknjiževanje .