4.    IZRAČUN AMORTIZACIJE

 

Za izračun amortizacije izberite Osnovna sredstva > Izračun amortizacije.

Izberemo leto in obdobje, za katerega želimo obračunati amortizacijo. Na zavihkih Nahajališče in Ostali kriteriji pa lahko določimo še za katere pogoje se bo izvršil izračun. 

S klikom na ikono  sprožimo izračun amortizacije (obračun je viden na kartici osnovnega sredstva).

 

S klikom na ikono * pa imamo možnost analitičnega in sintetičnega izpisa predračuna amortizacije.