1. ŠIFRANTI OSNOVNIH SREDSTEV

 

 

1.1. Vrste aktiviranj

 

Do urejanja nahajališč pridemo preko menija Osnovna sredstva > Šifranti > Vrste aktiviranj.

V osnovi poznamo naslednje vrste aktiviranj: otvoritev, nabava, višek, brezplačno.

 

Pregled oz. izpis vrste aktiviranj lahko dobimo preko menija Osnovna sredstva > Pregledi > Vrste aktiviranj.

 

S klikom na ikono  pregled lahko dobimo na ekran ali na tiskalnik.

1.2. Vrste zavarovanj

 

Do urejanja nahajališč pridemo preko menija Osnovna sredstva > Šifranti > Vrste zavarovanj.

 

Pregled oz. izpis vrste zavarovanj lahko dobimo preko menija Osnovna sredstva > Pregledi > Vrste zavarovanj.

 

S klikom na ikono  pregled lahko dobimo na ekran ali na tiskalnik.

 

 

1.3. Vrste prometa

 

Do urejanja nahajališč pridemo preko menija Osnovna sredstva > Šifranti > Vrste prometa.

V osnovi poznamo naslednje vrste prometa: otvoritev, amortizacija, likvidacija, sprememba, revalorizacija.

 

Pregled oz. izpis vrste prometa lahko dobimo preko menija Osnovna sredstva > Pregledi > Vrste prometa.

 

S klikom na ikono  pregled lahko dobimo na ekran ali na tiskalnik.

 

1.4. Vrste nahajališč

 

Do urejanja nahajališč pridemo preko menija Osnovna sredstva > Šifranti > Vrste nahajališč.

 

         Vnos novega nahajališča na istem nivoju, kot je trenutno označen.

        Vnos novega nahajališča na podnivoju trenutno označenega nivoja.

        Preklic vnosa/popravka nahajališča.

        Shranjevanje sprememb.

        Brisanje označenega nahajališča.

 

Pregled nahajališč lahko dobimo preko menija Osnovna sredstva > Pregledi > Vrste nahajališč.

 

 

1.5. Vrste amortizacijskih skupin

 

Podjetje za svoje lastne potrebe določi metodo amortiziranja osnovnih sredstev, letne amortizacijske stopnje in razdelitev amortizacije na obdobja znotraj leta.

Do dodajanja ali popravljanja amortizacijskih skupin pridemo preko menija Osnovna sredstva > Šifranti > Vrste amortizacijskih skupin.

 

Pregled oz. izpis vrste amortizacijskih skupin lahko dobimo preko menija Osnovna sredstva > Pregledi > Vrste amortizacijskih skupin.

 

S klikom na ikono  pregled lahko dobimo na ekran ali na tiskalnik.