Obdelava kartic

 

Funkcije

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

 

Modul obdelava kartic vsebuje tri obdelave:

- ponovno personalizacijo (za ponovno tiskanje kartice)

- prenos obračuna (zamenjava stranke na obračunih)

- vnos nakupa (če nakup ni bil zajet preko blagajne)

- prenos računov v osnovo za boniteto

 

Ponovna personalizacija (za ponovno tiskanje kartice)

V polje šifra se vpiše ali izbere stranka, za katero želimo ponovno izdelati kartico. Ob kliku na gumb Ponovna personalizacija se ta stranka v bazi označi, kot da še kartica za njo ni bila izdana in bo tudi na voljo na seznamu za ponovno tiskanje kartic.

 

Prenos obračuna (zamenjava stranke na obračunih)

Vnesemo stranko, s katere prenašamo in stranko na katero prenašamo. Ob kliku na gumb Prenos se na stranki, s katere prenašamo, preveri, če ima kaj za prenos. Če podatki obstajajo, se nakupi s stranke, s katere prenašamo, prenesejo na stranko, na katero prenašamo.

Pomembno: Med strankama se prenesejo samo nakupi, na katerih še ni bil narejen obračun kot tudi prenosi iz prejšnjih obračunov, če že niso bili uporabljeni v katerem obračunu.

 


Vnos nakupa (če nakup ni bil zajet preko blagajne)

Vnese se stranka, datum in znesek nakupa. Ob kliku na gumb Vnos se nakup za stranko zapiše med promet kartic in je pripravljen za naslednje knjiženje obračuna, kjer se bo upošteval.

 

Prenos računov v osnovo za boniteto

Tu lahko prenesemo v osnovo za obračun tudi račune, izdane preko veleprodaje. Vnese se datumsko obdobje, s klikom na Prenos pa sprožimo prenos.