VNOS NAČINOV PLAČIL

Program se uporablja za vnos šifranta načinov plačil, ki se uporabljajo na prodajnih dokumentih.

 

Funkcije

      Vnos nove šifre/dokumenta/pozicije.

      Shrani vnešene podatke.

      Izbriši šifro/dokument/pozicijo

      Vnos neposrednih premikov dokumentov glede na način plačila

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Vnosna polja

 V polje Način plačila vpišemo šifro pod katero bomo opredelili posamezen način plačila.

 V polje Opis vpišemo opis načina plačila. Kadar opredelimo čeke kot način plačila, lahko zraven dopišemo banko na kateri čeke vnovčimo. Ta podatek potrebujemo pri avtomatskem pisanju čekov na blagajni, da se izpiše prava številka bančnega računa. Kadar čeke vnovčimo pri različnih bankah imamo odprtih več šifer za plačilo s čeki, z različnimi bankami. Prav tako odpremo več šifer za plačevanje s kreditnimi karticami. Vsaka kreditna kartica ima odprto svojo šifro načina plačila.

 Tip plačila, do tega šifranta je možen dostop samo iz tabele Načini plačila. (1-Gotovina, 2-Negotovina, 3-Kartice, 4-Čeki, 5-Ostalo) Vrednosti so prednastavljene. To polje služi pri izpisih dnevnega izkupička po plačilih.

 Tip plačila, do tega šifranta je možen dostop samo iz tabele Načini plačila. (1-Gotovina, 2-Negotovina, 3-Kartice, 4-Čeki, 5-Ostalo) Vrednosti so prednastavljene. To polje služi pri izpisih dnevnega izkupička po plačilih.

 V polju Plačilo dovoljeno opredelimo ali ta način plačila podpiramo v maloprodaji, veleprodaji ali v maloprodaji in veleprodaji.

 V polje Beleženje čekov, vpišemo ali je pri obravnavanem načinu plačila potrebno beleženje čekov ali ne.

 Šifra banke je polje v katerega vpišemo šifro banke na kateri ima podjetje odprt bančni račun. To polje je pomembno za spremljanje nakazil na bančni račun ob vnovčitvi gotovine ali nakazila kartičnih hiš.

 V polje Minimalna vrednost vpišemo najnižjo vrednost, ki jo lahko napišemo na ček. Ta vrednost se nato kontrolira pri vpisu čekov. Kadar način plačila ne zahteva vpis vrednosti, vpišemo vrednost 0.

 V polje Maximalna vrednost vpišemo najvišjo vrednost, ki jo lahko napišemo na ček. Tudi ta vrednost se kontrolira pri vpisu čekov. Kadar način plačila ne zahteva vpis vrednosti, vpišemo vrednost 0

 

 V polju Obročno plačevanje določimo, za izbrani način plačila, ali je možno obročno plačevanje ali ne. Če izberemo »Da« odpre se še dodatno okno:

  - izbira »Da« na modulu za obročno plačevanje, pomeni obvezan vnos TRRja.