Navodilo za dostavo podatkov za odmero dohodnine za leto 2016

 

 

 

Legenda ikon:

 

  Nov

  Shrani

  Briši

  Prekliči (prekliči izbor)

  Prenos iz plač

  Izvoz v datoteko

  Optimalno (optimiziraj širino kolon)

  Osveži (osveži prikazane podatke)

  Natisni

  Pomoč

  Izhod (izhod iz programa)

 

 

 

 

POSTOPEK ODDAJE

 

 

 1. Vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2016 je določena s PRAVILNIKOM o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2016, Uradni list št. 104/2015 z dne, 28.12.2015.

 

Trenutno je dostopen (3.1.2017) na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11861

Z modulom PLAČE v TRONInterCentru pripravimo podatke o izplačanih dohodkih VIR.DAT in jih oddamo po telekomunikacijski poti na davčno upravo.Z aktualnim programom Wdohod (program dobite na strani davčne uprave, kot je vidno na sliki) pripravimo in dostavimo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane VIRVDC.DAT. Program vsebuje navodila.

 

S programom »Wdohod« lahko vnašate tudi:

 

-       podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene (VIRPN2.DAT)

-       podatke o obrestih doseženih ob odsvojitvi ali odkupu oz. unovčitvi diskontiranega  dolžniškega vrednostnega papirja (VIR5900.DAT)

-       podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane (VIRVDC.DAT)

-       podatke o obrestih doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji (VIROBR.DAT)

-       podatke za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (VIRPON)

-       podatke o obrestih in dividendah razen obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah (VIRODIV.DAT)

-       podatke o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine (VIROPR.DAT)

-       podatki o dohodkih, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, od katerih se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napovedi zavezanca (VIR6600.DAT)

-       podatki o izplačanih drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se vštevajo v davčno osnovo (VIRSUB.DAT)

-       podatki o članih agrarnih skupnosti, skupnih pašnikov in planin, katerim so se izplačali  drugih dohodkih iz 70. člena zakona o dohodnini (VIRSKUPKM.DAT)

-       podatke o umiku podatkov za odmero dohodnine (VIRUMIK.DAT)

 

 

 1. Prijavite se v TRONInterCenter in v meniju izberete Plače - Dohodnina:

   

  Preglednica pokaže podatke preteklega leta ali pa je prazna.


 

 1. Prenesemo podatke iz plač s klikom na ikono . Izberete obračunsko leto in potrdimo postopek:

 

  


    

 1. Podatke o izplačanih dohodkih lahko popravljate, dodajate in brišete skladno s pravilnikom (http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2006-137-05877-OB~P001-0000.PDF).Podatke, ki jih želite spremeniti, izberete s klikom na vrstico v preglednici.

 

Izberite zaposlenega in preglednica bo prikazala dohodke za izbranega zaposlenega.

Izbrišite zaposlenega in kliknite ikono osveži – preglednica bo prikazala dohodke za vse zaposlene.


 1. Izpišemo povzetek obračuna dohodkov za podjetje in za prejemnike.
Izpis povzetka obračuna dohodkov za podjetje:Na zadnji strani povzetka obračuna dohodkov za podjetje so seštevki po vrstah dohodka (obkroženo). Primerjajte seštevke z oddanimi obrazci REK-1.Izpis povzetka obračuna dohodkov za prejemnike:
 1. Preverjene podatke izvozimo v datoteko z imenom VIR.DAT. Ne spreminjajte imena!

   

  

 1. S spletnega naslova prenesite aktualno različico programa »Wdohod« in ga namestite na svojem delovnem mestu. Vpišite podatke o izplačevalcu dohodkov, prejemnikih dohodkov, dohodke, ki niso zajeti v podatke o izplačanih dohodkih VIR.DAT in podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane VIRVDC.DAT.

 2. Datoteke VIR*.DAT pretvorimo v komprimiran arhiv tipa ZIP. V arhiv lahko dodate vse datoteke s podatki v datotekah z imeni VIR*.DAT za istega izplačevalca – vaše podjetje, ki ste jih pripravili z modulom plače in s programom »Wdohod«.

    


 3. Na spletnem portalu  https://beta.edavki.durs.si/ lahko testiramo pripravljeni komprimirani arhiv VIR.ZIP. Z gumbom Prebrskaj izberete datoteko za testiranje – VIR.ZIP, prepišete varnostno kodo in z gumbom Oddaj sprožite testiranje. Prejmete potrdilo v PDF in XML formatu ali pa poročilo o napakah, če testirani podatki niso pravilni.

  https://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Documents/UploadFile.aspx?type=KP_KPD&manual=true

  POZOR: spletni portal je namenjen samo testiranju. Dokumenti, oddani na tem portalu NE BODO obdelani s strani DURSa.  Po uspešno opravljenem testu obvezno opravite dostavo podatkov na portalu http://edavki.durs.si.

 

 1. Na spletnem portalu z gumbom Prebrskaj izberete datoteko za oddajo – VIR.ZIP, prepišete varnostno kodo in z gumbom Oddaj zaključite postopek.

  http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Documents/UploadFile.aspx?type=KP_KPD&manual=true