Potrebni podatki za plače

 

Vpišemo podatke, ki so obvezni na predpisanih obrazcih pri izplačili plače in regresa.

Izbrano generiranje nakazil glede na zaposlene izključi modul za direktne obremenitve. Obrazci klasičnega plačilnega prometa in elektronskega plačilnega prometa so izdelani za vsakega delavca.

 


Izbrano generiranje nakazil glede na banke vključi modul za direktne obremenitve. Obrazci klasičnega plačilnega prometa in elektronskega plačilnega prometa so izdelani zbirno za vse delavce, ki imajo odprt transakcijski račun pri isti banki. Modul za direktne obremenitve v fazi obračuna pripravi tekstovne datoteke, ki jih pošljemo na banke ali pa zbirni center BANKART. Pripravljeni so spremni dopisi, ki jih izpišemo v modulu Obračun/Poročila.