Vrste izplačil

 

V vrstah izplačil – izrazih zapišemo matematični izraz za izračun izplačanega zneska, konte za prenos izplačanih zneskov v glavno knjigo in faktorje, ki določajo relacije med izrazi in njihov prikaz na poročilih. Izraz je lahko prazen za vrste izplačil, ki so rezultat seštevkov, davki, prispevki, odtegljaj ali dodatno zavarovanje.

 

Izraz sestavimo iz spremenljivk, konstant in osnovnih matematičnih operacij.

 

Spremenljivke:

Z           - bruto ali neto znesek v izplačilih

U           - ure v izplačilih

NUP       - neto urna postavka

BUP       - bruto urna postavka

SZ1       - seštevek po faktorju 1

SZ2       - seštevek po faktorju 2

SZM       - seštevek zneska osnove za izračun minulega dela po faktorju 3

SZB       - seštevek bruto izplačil

MMDELO  - odstotek dodatka za minulo delo

Konstante v predpisanem formatu:

174         - celo število  

1,5         - decimalno število

0            - nič

 

Dovoljene matematične operacije:

+           - seštevanje
-             - odštevanje

*            - množenje    

/             - deljenje