Občine

 

Zaposlencu vpišemo občino stalnega ali začasnega prebivališča. Z izbrano občino je določen davčni urad, ki bo izpisan na letnem poročilu o prejetih dohodkih zavezanca za dohodnino.