Analizator za plače

 

Ta modul je namenjen za preprosto analizo podatkov iz plač. Modul nam da dostop do podatkov vseh obračunov narejenih v preteklosti, ter možnost pregleda teh podatkov in izvoz podatkov v Excel, kjer lahko te podatke po želji tudi obdelamo in naredimo grafe.

 

Modul deluje podobno, kot ostali analizatorji v TICu (ustvarjanje, brisanje, dodajanje analiz) s pomočjo šifrantov, ki pa so specifični za plače. Šifranti, ki se uporabljajo v plačah so nam na razpolago kot filter podatkov.

 

 

 

 

Analizator deluje zelo preprosto. S klikom na Nov, naredimo novo analizo (ta akcija nas postavi v polje izbrana analiza in lahko spremenimo ime analize), potem izberemo filtre, ki jih želimo in kliknemo na Shrani. Če želimo prenesti filtre na novo analizo, izberemo analizo, ki jo prenašamo, kliknemo na nov, in pripravljeni smo, da naredimo novo analizo, s začetnimi vrednostmi prejšnje analize.

 

Sedaj lahko rezultate analize pregledamo v tabeli (to je priporočljiva pot, saj le tako lahko vidimo ali smo zajeli vse podatke, ki jih želimo) ali pa naredimo izvoz v Excel (izvoz lahko naredimo tudi iz okna za Predogled podatkov.

 

Opis ikon

 Nova analiza

 Shrani analizo

  Zbriši analizo

 Izvoz podatkov v Excel tabelo

 Predogled podatkov (in tudi izvoz po želji)

 

 

Filtri in šifranti

 

Osnovna izbira filtra je območje obračunov. Tukaj določimo nad katerimi podatki bomo delali analizo, ko izberemo leto nam avtomatsko osveži število obračunov, tako da res izbiramo med obračuni, ki jih imamo. Tip obračunov nam pove, ali pregledujemo plače, regrese ali pa oboje. Filter Vrste plačil, nam da na razpolago vse postavke, ki se lahko pojavijo v samih plačah. Recimo če želimo videti vse bruto plače, bomo tukaj izbrali izraz 930, če bi želeli videti vse prispevke za PIZ bi izbrali 931 in 938. Ta šifrant ima še en svoj filter, tako da lahko izberemo izraze tudi po skupinah (recimo če skupina PRDD bi nam izbrala samo prispevke delodajalca). Filter Zaposleni nam omogoča filtranje po delavcih. Prikazani so vsi delavci, ki so vnešeni v šifrant zaposlencev v plačah, neodvisno od tega, ali jim je bila kdaj izplačana plača ali ne). Šifrant stroškovnih mest pa nam prikaže vsa stroškovna mesta, ki so bila uporabljena v plačah (to je povezano s zaposlenci, če ima kateri od zaposlencev vneseno stroškovno mesto, bo to mesto vidno v filtru).

 

Predogled podatkov

 

Predogled podatkov omogoča hiter pregled podatkov in hiter pregled vsot po neki izbrani vrednosti.

 

 

 

 

Prikazane so vse vrednosti, ki bodo prikazane tudi kasneje v izvoženem dokumentu, le da lahko tukaj vidimo tudi vsote po določenih stolpcih.