SKUPINSKI IZPIS IN AŽURIRANJE PREJETIH NAROČIL

S tem programom izpisujemo in knjižimo PREJETA NAROČILA, ji smo jih prenesli iz OFF-LINE zajema prejetih naročil. Program omogoča izbiranje več naročil in zaporedno izpisovanje in knjiženje izbranih naročil.

 

Funkcije

      Knjiži vsa označena prejeta naročila po izbranih pogojih.

      Prikaži vsa neknjižena prejeta naročila po izbranih pogojih.

      Izpiši vsa označena prejeta naročila po izbranih pogojih

      Označi vsa prejeta naročila po izbranih pogojih.

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Izbiranje prejetih naročil

Prejeta naročila lahkjo izberemo po več kriterijih.

SKLADIŠČE

KOMERCIALIST

DATUM PRENOSA

            

Po vpisu kriterij je potrebno s pomočjo ikone  prikazati vsa neknjižena prejeta naročila, katera ustrezajo izbranim pogojem. Če program ne najde prejetih naročil za izbrane pogoje se prikaže sporočilo:

 

To pomeni, da za vpisane pogoje ni neknjiženih prejetih naročil. Če je program našel neknjižena prejeta naročila, ji prikaže:

            

            

Sedaj lahko izberemo dokumente, ki jih želimo izpisati. Izberemo jih lahko z ikono  ali pa z miško označimo kvadrate pred številko poslovne enote.

            

Izpisovanje izbranih prejetih naročil

Po izbiri prejetih naročil s pomočjo ikone za izpis  izpišemo vsa izbrana prejeta naročila. Prejeta naročila se bodo izpisa vsako na svoj list.

POZOR

Če boste najprej izvedli knjiženje izbranih prejetih naročil, boste morali prejeta naročila izpisovati posamezno iz urejevalnika dokumentov.

            

Knjiženje prejetih naročil

Po izbiri prejetih naročil s pomočjo ikone za KNJIŽENJE  poknjižimo vsa izbrana prejeta naročila.