2. PREGLEDI

2.1.            Seznam osnovnih sredstev

 

Modul nam omogoča preglede po različnih kriterijih. Tako lahko izbiramo med inventarno številko, nazivom in nahajališčem osnovnega sredstva.

 

 

 

 

 

S klikom na ikono  lahko pregled natisnemo ali ga dobimo na ekran.