UREJEVALNIK MENIJEV

 

V urejevalniku menijev lahko ustvarjate in pregledujete nove ali urejate že prej narejene menije. Možno je tudi urejanje pozicije samih menijev.

               

 

Legenda ikon:

 

    nov                                 Vnos nove pozicije v meniju (meni, program).

                                                 Prijavljanje analize/izpisa v meni

    shrani

    briši

    pomoč

    izhod (izhod iz programa)

*    uredi padajoče (premik pozicije v meniju navzdol v istem nivoju menija)

   uredi naraščajoče (premik pozicije v meniju navzgor v istem nivoju menija)

   spremeni                         Vpogled in spreminjanje parametrov za meni.

   kreiraj skripto

 

 

Hitra navigacija:

1.    Meniji

1.1.        Dodajanje novega menija

1.2.        Brisanje menija

1.3.        Sprememba pozicije menija

1.4.        Spreminjanje menija

 

 

1.   MENIJI

 

Meniji so prikazani v obliki drevesa. Primer je prikazan na novo tvorjenem meniju »Izobraževanje«. Izobraževanje (1) ima podmenije, ki jih lahko vidim, če dvokliknem z levim miškinim gumbom na ikono knjige (2). Ti podmeniji imajo spet podmenije, do katerih dostopam na enak način kot prej. Da ima meni podmenije vem, ker imajo pred sabo znak +.

 

Spodaj (3) so zapisani podatki (ime aplikacije, modul, parametri, ikona) o posamičnem meniju.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1.1.      Dodajanje novega menija

 

Za dodajanje novega menija kliknite na ikono  (4) . Odpre se okence, kjer lahko izberete željeno pozicioniranje (dodajanje v trenutni nivo in dodajanje v podrejeni nivo).

 

 

1.2.      Brisanje menija

 

Meni zbrišete tako, da kliknete nanj (A) in izberete ikono »briši« (B). Program vas vpraša, če ga želite brisati (C).

 

 

1.3.      Sprememba pozicije menija

 

Menije lahko pozicionirate gor ali dol po drevesu. Za spremembo kliknite na željen meni in za njegovo premikanje uporabljate naslednji ikoni:

 

    uredi padajoče (premik pozicije v meniju navzdol v istem nivoju menija);

   uredi naraščajoče (premik pozicije v meniju navzgor v istem nivoju menija).

 

1.4.      Spreminjanje menija

 

Za spreminjanje menija najprej označite meni, ki ga želite spremeniti ter izberete ustrezno ikono.

    

   spremeni