PRAVNI STATUSI POSLOVNIH PARTNERJEV

 

Program se uporablja za vnos šifranta pravnih statusov poslovnih partnerjev. S tem se klasificirajo poslovni partnerji in se po tem podatku lahko tudi izvajajo in grupirajo analize.

 

Funkcije

 

       Prekliči vnos podatkov.

       Shrani vnesene podatke.

       Izbriši šifro/dokument/pozicijo

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

 

 

 

Šifra pravne oblike je alfanumerično polje dolžine treh znakov, ki je obvezno za vnos. Kadar želimo na ekranu videti, katere šifre so že vnesene kliknemo na ikono za vnosnim poljem.

 

Opis pravnega statusa je alfanumerično polje, obvezno za vnos, kjer opišemo pravni status.