RAZDALJE MED KRAJI

Šifrant je potreben za samodejni vnos/prikaz razdalje med krajem odhoda in krajem prihoda na potnem nalogu.

 

 

Opis funkcijskih gumbov

     Novi vnos

     Shranitev podatkov

     Brisanje vnosa

     Priklic elektronske pomoči

     Izhod

 

Vnos nove razdalje

 

1.       Izberemo gumb za novi vnos.

2.       Vnesemo oziroma izberemo kraj »Od«.

(s pomočjo gumba  poiščemo željen podatek v ustreznem šifrantu)

 

3.       Vnesemo oziroma izberemo kraj »Do«.

(s pomočjo gumba  poiščemo željen podatek v ustreznem šifrantu)

4.       Vnesemo razdaljo v kilometrih.

5.       S klikom na ikono  shranemo zapisane podatke.

 

Razdalje se vnašajo v smislu relacij med kraji, kar pomeni, da ni potrebno vnašati kombinacij le-teh. Na primer če je vnesena razdalja »Od: Maribor« »Do: Ljubljana«, ni potrebno vnašati še obratne razdalje, torej Ljubljana – Maribor, saj se le-ta avtomatsko ustvari.

 

 

Šifra medkrajevne razdalje

Ob kreiranju nove razdalje se šifra avtomatsko kreira. Ob kliku na ikono  se nam odpre tabela z vsemi šiframi oziroma razdaljami, ki so v šifrantu.