Pregled saldov (konto klient)

 

Programski modul nam omogoča pregled saldov klienta za izbrani konto. Primeren je predvsem za kontrolo stanj (saldov) na prehodnih kontih.