Izvoz izdanih faktur

 

Modul izvaža v več formatov in/ali ERP aplikacij in sicer:

-       Datoteko vrste DBF

-       V VASCO oblika txt

-       V Perftech XML

-       V VASCO txt razširjeno

-       V Piramida txt

-       V VASCO XML

Nastavitve izvoza so trenutno možne le s strani Comtron implementatorja.

 

Pri zagonu modula se prikaže forma:

 

Forma ima tri dele:

-       V prvem se bodo prikazali dokumenti, ki bodo zajeti v prenos

-       V drugem se prikažejo seštevki po vrsti sredstva (blago, storitev, …)

-       V tretjem delu so prikazani podatki o DDV

Ikone na formi:

      Osveži dokumente za prenos

      Izvozi prikazane podatke

      Prikaz te pomoči

       Zapri okno

      Prikaži izbran dokument

 

Privzeto se vzame za mesec prenosa mesec prijave v TIC. Takoj, ko spremenimo mesec se začne proces zbiranja dokumentov za prenos. Dokumenti se prikažejo:

 

Prikaz v drugem in tretjem razdelku okna je odvisen od tega, kaj imamo izbrano. Če je izbran dokument, potem se vidijo seštevki tega dokumenta.

Z Ikono  se izvede shranjevanje podatkov, ki jih vidimo na ekranu v datoteko. Postopek shranjevanja je odvisen od tega, katero vrsto izvoza delamo. Tekom shranjevanja še določimo pot, kam bomo shranili datoteko. Ime datoteke je »Fak« + mesec + leto. Primer: »Fak1205«, kar pomeni december 2005, ali "IzdFak" + mesec + leto.

 

Prenos je možen tudi za že prenesene podatke, če izberemo »Prenešeni«:

 

 

POMEMBNO: Vsak poseg v nastavitve (mesec, nepreneseni ali preneseni) samodejno požene osvežitev podatkov prenosa. Ker izvoz beleži kaj smo že izvozili, podatke lahko izvažamo večkrat za en mesec. Pri oznaki "Nepreneseni" bodo predmet prenosa le knjiženi dokumenti, ki še niso bili preneseni.

 

Izvoz je uspešno končan, ko dobimo na ekran sporočilo:

Obvestilo nam tudi pove, da so izvoženi podatki označeni kot preneseni in jih naslednji prenos ne bo več upošteval.

 

 

Izvoz je analitičen glede na vrsto artiklov in DDV stopenj. Od tukaj se jemljejo tudi konti za prenos v datoteko. Splošen vzorec knjižbe je:

 

KONTO             BREME              DOBRO             OPOMBA

12                    120,00                                      Konto kupci (iz šifranta strank)

76                                            100,00              Prihodki (iz šifranta materialnih sredstev)

26                                              20,00              DDV (iz šifranta davčnih tarif)

66                                              60,00              Razbremenitev skladišča (iz šifranta mat. sredstev)

70                      60,00                                      Strošek prodaje (iz šifranta mat. sredstev)

 

KAKO POVEMO, KATERE KONTE NAJ PRENOS UPORABLJA

Konti realizacije se vzamejo iz podatkov o materialnem sredstvu:

Konto Rezerva 1 je konto nabavne vrednosti prodanega blaga.

 

 

Konti DDV se vzamejo iz podatkov o davčni stopnji:

 

Konto kupcev in dobaviteljev prenos vzame iz podatkov o stranki. Predlog kontov pri vnosu nove stranke pride iz podatkov o valuti:

 

Vsaki stranki lahko določimo konto kupca in dobavitelja.

 

TronInterCenter podpira izvoz podatkov v obliko XML, primerno za uvoz v ERP sisteme Pantheon, VASCO in OPAL.

 

 

 

STRUKTURA IZVOZA V DATOTEKO DBF

 

Ime polja                    vrsta               velikost           opomba          

 

vrs_dok                                    C                      3                      prazno-faktura, DBF-dobropis

st_dok                          N                     7, 0                  zaporedna številka fakture

sif_str                           C                      5                      šifra stranke – ker imate v svojem šifrantu

strank svoje šifre strank, ki so relacija na ostale vaše baze je potrebno, da v vaši bazi strank odprete dodatno polje (sif_stranke : za računovodstvo), ki se ob prenosu izdanih faktur prenese na disketo (ali drug prenos)

str_mesto                     C                      4                      stroškovno mesto         

konto                           C                      5                      konto – jih je potrebno še določiti med

našim in vašim računovodstvom

dat_dok                                    D                     8                      datum fakture  

dat_pi                           D                     8                      datum fakture (enako kot zgoraj)

dat_dur                        D                     8                      datum opravljene storitve

valuta                           D                     8                      datum valute    

veza_dok                      N                     7, 0                  če je faktura je enako st_dok , če je

dobropis je veza na fakturo na katero se nanaša dopropis

znesek                         N                     15, 2                znesek (brutto, osnova, ddv)

refun                            C                      2                      D-pri poziciji za ddv, če se uveljavlja kot

                                                                                  vstopni ddv, drugače je polje prazno

pozicija                         N                     2, 0                  označimo kateri poziciji sta povezani, npr.

                                                                                  pozicija osnova za 20% ddv in pozicija

ddv 20% - pri obeh je številka 1, …      

sklic                             C                      22                    sklic    je potrebno še določiti med

našim in vašim računovodstvom

sif_drz                          C                      5                      za domači trg (Slovenija) je vedno 705

deviza                          C                      3                      za domači trg (Slovenija) je vedno SIT

tecaj                            N                     12, 6                za domači trg (Slovenija) je vedno 1

indfa                            C                      1                      za domači trg (Slovenija) je vedno prazno