CARINSKE TARIFE

 

 

V tem šifrantu urejate šifrant blaga v skladu s Kombinirano nomenklaturo, ki jih potrebujete za TIC in poročanje Intrastat.

 

 

Kombinirana nomenklatura se letno objavlja v Uradnem listu Evropske unije, konec leta za naslednje leto.

 

Aktualna (2017) je dostopna tudi na naslednji spletni strani čisto spodaj (glej sliko):

http://www.stat.si/StatWeb/StaticPages/Index/intrastat

 

 

V prihodnosti se lahko naslov spletne strani spremeni.

 

Legenda ikon:

 

  Nov

  Shrani

  Briši

  Pomoč

   Izhod (izhod iz programa)

 

 

1.   Vnos carinskih tarif

 

 

·         Polje z nazivom »Šifra« (1)  je ključno polje, v katerega je obvezen vpis šifre nomenklature. S klikom na ikono  poleg vnosnega polja odprete šifrant že predhodno vpisanih nomenklatur.

 

·         V polje z nazivom »Naziv« (2) vpišete/popravite naziv nomenklature.

 

·         V polje »Merska enota« (3) vpišete/popravite dodatno mersko enoto, v kateri se vodi ta nomenklatura.

 

·         V polje »Šifra okoljske dajatve« (4)  vpišete šifro dajatve. S klikom na ikono  lahko odprete/poiščete v šifrantu dajatev.

·         V polje »Razred OEEO« (5) vpišete šifro odpadne opreme. S klikom na ikono  lahko odprete/poiščete v šifrantu odpadne električne in elektronske opreme.

·         Na polju »Tip OEEO« (6) izberete tip odpadne opreme.  S klikom na izbiro  lahko poiščete ustrezen tip odpadne električne in elektronske opreme.

 

·         V polju »Število EO na kg« (7) je prikazano število enot iz izbranega razreda OEEO.

 

·         Polje »Neto teža vidna« (8) označite v primeru, da se za to šifro poroča tudi masa.