VNOS OBRESTNIH MER

 

Modul omogoča, da opredelimo več vrst obrestnih mer, na primer zakonske obrestne mere, ki jih mesečno objavlja Banka Slovenije, dogovorjene obrestne mere s posameznimi strankami, pogodbene obrestne mere, medbančne obresti.

 

Vrsto obrestnih mer, po kateri se bodo obračunale obresti za posamezno stranko, je potrebno določiti v šifrantu poslovnih partnerjev. V šifrantu »O podjetju« (Šifranti Vpis in urejanje šifrantov Organizacijski šifranti) pa moramo vpisati število dni po zapadlosti terjatve, ko začnemo obračunavati zamudne obresti.

 

Za vsako vrsto obrestnih mer je potrebno vsako leto na datum 01.01. vnesti veljavno obrestno mero, tudi če se ta ni spremenila.

 

Pomen ikon s katerimi delamo v modulu vnos vrst obrestnih mer:

Vnos nove šifre za definiranje obrestnih mer ali tipka F3.

Shranjevanje vnosa vrst obrestnih mer ali tipka F4.

Brisanje vrste obrestnih mer ali tipka F6.

Sprememba - vnos obrestnih mer za posamezni mesec ali tipka F5.

Pomoč – opis delovanja modula ali tipka F1.

Izhod iz programa ali kombinacija tipk CTRL+X.

 

 

Pri opredelitvi vpisa vrst obrestnih mer moramo vpisati samo dva podatka.

 

 

V polje Šifra vpišemo šifro, ki še ne obstaja. V primeru, da vpis pod to šifro obstoji izberemo že obstoječo vrsto obrestne mere.

 

V polje Opis vpišemo kratek naziv za obrestne mere, ki jih bomo vnesli, na primer predpisane obrestne mere, dogovorjene obrestne mere , pogodbene obrestne mere in podobno. Ko smo vpisali šifro obrestne mere, s klikom na ikono »Sprememba« ali tipko F5 odpremo masko, kjer vpisujemo obrestne mere za posamezni mesec ali obdobje.

 

S klikom na ikono  se nam odpre tabela z vpisanimi obrestnimi merami; če pod določeno šifro obrestnih mer nimamo vpisanih, se nam odpre prazno okno.

 

 

Za dodajanje novih zapisov kliknemo na ikono .

 

V polje Datum vpišemo datum od katerega naprej se bodo obračunavale obresti po vpisani obrestni meri. Za predpisane obrestne mere, ki se vnašajo mesečno, vpisujemo prvi dan v mesecu.

 

ZOM(%) je podatek o letni obrestni meri zamudnih obresti, izračuna se na osnovi vpisanih podatkov TOM – temeljne obrestne mere in r – ROM ali eskontne mere BS (letna).

 

V polje TOM (%) vpišemo podatek o temeljni obrestni meri.

 

V polje r(%) vpišemo podatek o eskontni meri BS (letno) – ROM.

 

Po končanem vpisu podatke shranimo s klikom na ustrezno ikono ali tipko F4.