DODAJANJE ARTIKLA NA SKLADIŠČE

 

Dodajanje artikla na skladišče se uporablja, kadar bi želeli na skladišču za izbrani artikel vpisati nabavno ceno. Uporablja se kadar :

- z zamenjavo prenašamo na skladišče artikel, ki na tem skladišču še ni bil in zato tudi nima zapisane zadnje nabavne cene

- Pri knjiženju inventurnih viškov/manjkov ugotavljamo višek artikla, kina skladišču nima zapisane zadnje nabavne cene

- s stornacijo prodajnega dokumenta prenašamo na skladišče zalogo artikla, ki je bil prodan pred uporabo TIC programske opreme

 

 

Program dovoli vnos nabavne cene samo za tiste artikle, ki zapisa še nimajo na izbranem skladišču.