SKUPINE UPORABNIKOV

 

 

V modulu z nazivom »Skupine uporabnikov« vnašamo nove skupine uporabnikov, ki jim lahko kasneje dodeljujemo uporabniške pravice do dokumentov in programov. Program po zagonu prikaže spisek vseh kreiranih skupin uporabnikov in dovoli njihovo ažuriranje in pregledovanje.

 

 

Legenda ikon:

 

 

   Izberi (potrdi izbor v vnosni maski)

   Prekliči (prekliči vnos skupine)

   Nov (vnos nove skupine uporabnikov)

   Shrani (shrani vpisane podatke)

   Lastnosti (prikaz informacij o razvrstitvi v skupine in pravicami do dokumentov)

   Osveži (osveži prikaz)

 Pravice skupin (urejanje pravic skupine)

   Briši (briši uporabnika) Opomba: uporabnik se lahko izbriše samo, če ni dodeljen zaposlenemu).

   Natisni (izpis pravic do dokumentov in modulov za izbrano skupino)

   Pomoč (uporabniška pomoč)

  Izhod (izhod iz programa)

 

 

Hitra navigacija:

1.    Dodajanje in brisanje nove skupine

2.    Prikaz informacij o uporabnikih v skupini

3.    Izpis

        

 

1.   DODAJANJE IN BRISANJE NOVE SKUPINE

 

Nova skupina se doda s funkcijo za dodajanje novih skupin (1). Program zatem sprosti novo vrstico (2) v prikazu za vnos naziva nove skupine.

 

 

Po vpisu ali spremembi naziva se skupina shrani s funkcijo shrani  ali s preskokom v novo vrstico. Naziv lahko popravimo z dvakratnim klikom na naziv.

 

Brisanje uporabniške skupine  je možno samo, če v skupini ni dodeljen uporabnik.

 

 

2.   PRIKAZ INFORMACIJ V UPORABNIKIH V SKUPINI

 

 Za prikaz informacij o uporabnikih, ki so dodeljeni posamezni skupini in o dokumentih, ki jih izbrana skupina lahko uporablja izberete ikono .

 

 

 

3.   IZPIS

 

Iz pregleda uporabniških skupin sta možna dva izpisa:

 

3.1.        Pravice do programov:

 

 

3.2.        Pravice do dokumentov: