GENERIRANJE IN SPREMINJANJE CENIKOV

 

 

 

Modul se primarno uporablja za kreiranje in spreminjanje cen v ceniku. Neposredno ali posredno omogoča :

 

·         generiranje ali spreminjanje celotnega cenika na osnovi že obstoječega cenika;

·         kopiranje dela cenika v drugo vrsto cenika;

·         spreminjanje cen s pomočjo faktorjev (zniževanje cen);

·         urejanje osnovnih podatkov o artiklu;

·         urejanje parametrov na klasifikaciji;

·         pregled skrbnikov artiklov in komunikacijo s skrbniki preko elektronske pošte;

·         spreminjanje artiklov in opisov blagovnih znamk v samem ceniku;

·         pregled zaloge, listanje po raznih filtrih.

 

Kot dodatna funkcionalnost je možnost urejanja cene artikla glede na pravice do klasifikacije – če uporabnik nima pravice do klasifikacije v kateri je artikel, ni možno urejanje cene, oz. lahko samo pregleduje. Več o tej pravici tukaj.

 

 

Legenda funkcij:

 

  Shrani (shrani vpisane podatke na artiklu)

  Optimalno (optimiziraj širino kolon)

  Briši (briši artikel iz cenika)

  Alternativni artikli (prikaz alternativnih artiklov za izbrani artikel v ceniku)

  Pregled in urejanje izdanih naročil

  Pregled rezervacij artikla (prikaz prejetih naročil za izbrani artikel v ceniku)

  Tehnični obrazec (prikaz kosovnice izbranega artikla ,če jo le ta ima)

  Informacija o artiklu (prikaz slike in internetnega naziva v šifrantu artiklo)

  Zaloge po dokumentih (prikaz zalog po dokumentih za izbrani artikel) Opomba: samo za spremljanje zalog po FIFO metodi

  Skladišče (prikaz zalog po skladiščih za izbrani artikel v ceniku)

  Skladišče – prodaja (prikaz zalog in prometa v zadnjih 30-tih dneh za izbrani artikel v ceniku)

  Vnos in urejanje artiklov (priklic modula za urejanje artiklov)

  Preračun cenika (preračun cenika v primeru spremembe stopnje DDV)

  Najboljša nabava

  Internet opis

  Akcijske cene

 Izpis in predogled internega cenika( z nabavnimi cenami) in cenika za kupce.

     Pomoč

  Materialna finančna kartica (FIFO)

  Izhod (izhod iz programa)

 

 

Hitra navigacija:

 

1.    Vpis osnovnih polj

1.1.        Zavihek »cenik«

1.2.        Izbira artiklov in filtriranje

1.3.        Zavihek »podrobnosti artikla«

2.    Kreiranje ali spreminjanje celotnega cenika na osnovi že obstoječega cenika

3.    Spreminjanje cen s pomočjo faktorjev (zniževanje cen)

4.    Ročno popravljanje cene posameznim prodajnim artiklom

5.    Preračun cenika v primeru spremembe stopnje DDV

6.    Prikaz materialno-finančne kartice izbranega artikla

 

 

 

1.   VPIS OSNOVNIH POLJ

 

Da bi lahko spreminjali ali kreirali cenik je potrebno najprej izbrat cenik katerega želite spreminjati ali kreirati. Pri kreiranju novega cenika je potrebno navesti tudi cenik na katerega se veže nov cenik. V nadaljevanju je zapisan standarden postopek vpisovanja posameznih polj in splošnega rokovanja z dotičnim modulom.

 

1.1.      ZAVIHEK »CENIK«

 

Najprej je potreben vnos šifre prodajnega cenika (1), ki ga želite kreirati ali spreminjati. V primeru, da šifre ne veste jo lahko izberete iz spiska vrst cenikov, ki si ga lahko prikličete s pomočjo funkcijske tipke  za vnosnim poljem. V primeru, da ste izbrali šifro cenika za katerega je cenik že bil kreiran vam program prikaže obstoječe osnovne podatke za izbrani cenik.

 

Osnovni cenik (2) je »cenik 1«, ki se kreira s programom za izračun prodajnega cenika ali pa s shranitvijo artikla v vnosu materialnih sredstev. »Cenik 1« tudi nima izvornega cenika. Vsi ostali ceniki niso osnovni ceniki in nastajajo na osnovi predhodno kreiranih cenikov. Priporoča se, da je izvorni cenik vedno »cenik 1«. Možne izbire so DA/NE in se lahko izberejo s pomočjo funkcijske tipke za vnosnim poljem.

 

Zadnji izvorni cenik (3) je podatek iz katerega cenika je kreiran izbrani cenik. Pri kreiranju novega cenika se izbere šifra cenika, ki bo osnova za kreiranje novega cenika. Osnovni cenik nima izvornega cenika. Osnovni cenik je cenik 1. Šifro izvornega cenika lahko izberete iz spiska vrst cenikov s pomočjo fuinkcijske tipke za vnosnim poljem. Priporočljivo je, da imajo vsi ceniki kot izvorni cenik »cenik 1«.

 

 

 


 

 

V polju Tečaj (4) spremenite vrednost v primeru, da cenik ki ga želite kreirati ali spreminjati nima definirane enake valute. program ponuja vnos tečaja za preračun. Modul omogoča tudi prikaz zadnjega vpisanega tečaja v tečajni listi (5).

Z izbiro zadnjega tečaja program prenese zadnji tečaj iz vpisane tečajne liste v vnosno polje.

 

V primeru, da za spreminjanje ni izbran osnovni cenik program omogoča vpis dodatnega faktorja (6) za spreminjanje cenika. S tem faktorjem program v fazi kreiranja cenika množi cene iz osnovnega cenika.

 

V polje »Šifra skladišča«  (7) vpišete skladišče. Za prikazane artikle se pokažejo skupne količine (dejanska in prodajna zaloga, prejeta naročila, izdana naročila, signalna in idealna količin ter količina na poti) za našteta skladišča (če želimo pokazati količine za več skladišč jih med sabo ločimo z vejico).

 

 V polja »Šifra zaposlenega« (8) in »Šifra odgovornosti« (9) vpišete zahtevana podatka. Če šifrantov ne poznate na pamet je ob vsakem polju ikona , s katero prikličete ustrezni modul za vnos posamičnega podatka.

Polje (10)  Izbira omogoča prikaz samo tistih artiklov, kateri so bili nazadnje nabavljeni pred več kakor je izbrano število dni. V izbirnem okencu se mora označiti ali želite prikaz pod temi pogoji.

 

Če želite poseg na aktualen cenik, so na voljo polja »Poseg na cenik«, »Kopiraj cenik« in »Znižanje«. Več v nadaljevanju.

 

 

 

 

1.2.      IZBIRA ARTIKLOV IN FILTRIRANJE

 

 

Modul omogoča izbiro artiklov s pomočjo raznih iskalnikov (12):

·         po nazivu;

·         po šifri;

·         dobaviteljevi šifri;

·         blagovni znamki;

·         sezonah;

·         dobavitelju;

·         atributih;

·         po klasifikaciji (označitev v kvadrat pred nazivom klasifikacije);

·         po aktivnosti (aktiven ali pasiven);

·         z dodatnimi povpraševanji (query).

 

Za uspešno iskanje najprej izberete ustrezen zavihek (12).  V namensko polje, ki je pod zavihki, vpišete iskalni niz. Ta vnos je specifičen glede na polje.

 

 

 

V poljih  lahko označite hitro označitev ali odznačitev vseh artiklov. Možna je razvrstitev iskalnih pogojev po ID artikla ali nazivu.

 

Po izbiri pogojev se izbere funkcija prikaži (desno spodaj). Ob gumbu »Prikaži« je vnosno polje. V tega vpišete maksimalno število artiklov, ki jih naj modul sortira. Funkcija služi hitrejšemu brskanju in jo lahko po volji spreminjate.   Po kliku na gumb »Prikaži«  program prikaže izbrane cenike, kateri se bodo prenesli v drugi cenik. Lahko označite vse artikle z označitvijo polja »Vsi artikli«.

 

Modul ima možnosti naprednega filtriranja (14) . Možen je dostop prek hitrih, vnaprej shranjenih filtrih s klikom na polje  sli priklicem ustreznega modula s klikom na ikono .

 

V stranskem okencu (15) se vam prikažejo filtrirani rezultati.

 

Možno je kopiranje prikazanih podatkov v program Excel ali v odložišče (18). To naredite z desnim miškinim klikom na polje in izborom ustreznega ukaza.

 

 

 

 

1.3.       ZAVIHEK »PODROBNOSTI ARTIKLA«

 

Atribute izbranega artikla, ki jih modul prikaže v polju (16) vidite s klikom na zavihek »Podrobnosti artikla« (17).

 

 

 

 

2.   KREIRANJE ALI SPREMINJANJE CELOTNEGA CENIKA NA OSNOVI ŽE OBSTOJEČEGA CENIKA

 

Za kreiranje ali spreminjanje celotnega cenika je potrebno najprej vpisati vsa osnovna polja (način vnosa je opisan v poglavju VPIS OSNOVNIH POLJ.

 

Izbere se funkcija POSEG NA CENIK.

 

 

Program omogoči izbiro dveh funkcij:

-       dodajanje novih cen artiklov brez shranitve trenutnih cen

-       dodajanje novih cen artiklov s predhodno shranitvijo obstoječih cen.

-       dodajanje samo novih artiklov iz izvornega v ciljni cenik

 

Z izbiro funkcije za Vpis/Spremembo cenika bo program prikazal izračunano število popravljenih ali dodanih cen v izbranem ceniku.

 

 

S potrditvijo izvajanja funkcije bo program kreiral nove zapise v izbrani cenik, obstoječim zapisom pa spremenil cene po vpisanih pogojih.

 

Kopiranje dela cenika v drugo vrsto cenika

Za kopiranje dela cenika v drugi cenik je potrebno najprej izbrati artikle katerih cene bi želeli kopirati v drugi cenik.

 

Program omogoča izbiro artiklov s pomočjo raznih iskalnikov (12):

·         po nazivu;

·         po šifri;

·         dobaviteljevi šifri;

·         blagovni znamki;

·         sezonah;

·         dobavitelju;

·         atributih;

·         po klasifikaciji (označitev v kvadrat pred nazivom klasifikacije);

·         po aktivnosti (aktiven ali pasiven);

·         z dodatnimi povpraševanji (query).

 

Po izbiri pogojev se izbere funkcija prikaži (desno spodaj). Ob gumbu »Prikaži« je vnosno polje. V tega vpišete maksimalno število artiklov, ki jih naj modul sortira. Funkcija služi hitrejšemu brskanju in jo lahko po volji spreminjate.    Po kliku na gumb program prikaže izbrane cenike, kateri se bodo prenesli v drugi cenik. Lahko označite vse artikle z označitvijo polja »Vsi artikli«.

 

 V poljih  lahko označite hitro označitev ali odznačitev vseh artiklov.

 

 S klikom gumba »Prikaži«

 

 

 Z izbiro funkcije KOPIRAJ CENIK program zahteva vpis šifre cenika kamor se morajo cene izbranih artiklov prekopirati.


Iz izbiro funkcije KOPIRAJ program najprej prikaže izračunano število kopiranih artiklov v ciljnem ceniku.

S potrditvijo kopiranja prekopira cene izbranih artiklov v izbrani cenik.

            

3.    Spreminjanje cen s pomočjo faktorjev (zniževanje cen)

 

Izbira artiklov za znižanje cen poteka po enakem postopku kakor v poglavju za kopiranje dela cenika v drugi cenik.

  Z izbiro funkcije ZNIŽANJE program zahteva vpis % znižanja cen

.

 

Z izbiro funkcije ZNIŽAJ program najprej prikaže izračunano število artiklov za znižanje cen v izbranem ceniku.

 

S potrditvijo program zniža cene za izbran % na izbranih artiklih. Znižajo se samo cene v ceniku ne pa tudi osnovne cene za izračun prodajnih cen v šifrantu materialnih sredstev.

 

4.   Ročno popravljanje cene posameznim prodajnim artiklom

 

Izbira artiklov za ročno popravljanje cen poteka po enakem postopku kakor v poglavju za kopiranje dela cenika v drugi cenik.

Po prikazu artiklov, katerim želite spremeniti cenik program dovoli spremembo sledečih podatkov:

-       Aktivnost

-       Vrsta akcije

-       Cena za kupce (osnova za izračun prodajne cene za kupce)

-       Cena KK brez DDV (maloprodajna cena brez DDV)

-       Cena KK z DDV (maloprodajna cena z DDV)

-       Cena za trgovce (osnova za izračun prodajne cene za trgovce)

-       Cena TR brez DDV (veleprodajna cena brez DDV)

-       Cena TR z DDV (veleprodajna cena z DDV)

-       % RVC (% razlike v ceni) za ceno KK

-       % RVC (% razlike v ceni) za ceno TR

 

Ob spremembi cen KK se spremenita tako cena brez kakor tudi cena z DDV. Enako velja tudi ob spremembi cen TR. Ob spremembi želenega % RVC (razlike v ceni) se premenijo vse cene KK in TR.

Nove podatke v posameznem polju spremenite tako, da podatek izberete in obstoječi podatek prepišete.

Ob spreminjanju cen se na vnosni maski prikazujejo tudi nekateri podatki, ki vplivajo na RVC ob prodaji.

Prikazovanje predvidenega RVC-ja na pozicijah je nastavljivo. V skupnih podatkih o poziciji se obarvajo izračuni po tisti nabavni ceni po kateri se RVC računa tudi na poziciji. Če je izračunani RVC za posamezno pozicijo manjši kakor pa je predviden RVC za ta artikel se izračunan RVC obarva rdeče.

 

5.   Preračun cenika v primeru spremembe stopnje DDV

 

V primeru spremembe stopnje DDV lahko cenik preračunamo. Po zagonu modula (stisk na ustrezno ikono, glej legendo ikon) se prikaže naslednja vnosna maska:

 

VnosPodatkovZaPreracun.jpg

 

Za vsako od obeh cen v ceniku lahko izberemo svoj način preračuna. Na voljo sta dva:

 

1.     Ohrani PC z DDV

2.     Ohrani PC brez DDV

Način "Ohrani PC z DDV" bo cene preračunal tako, da bo ohranil prodajno ceno z DDV. Če predvidimo, da se je stopnja DDV povečala, potem se bo po preračunu spremenila vrednost DDV vključena v prodajno ceno z DDV, ali krajše, maloprodajnih cen nismo spremenili.

Način "Ohrani PC brez DDV" bo ohranil prodajno ceno brez DDV in nanjo obračunal novo sto0pnjo DDV. Gledano na naš primer smo torej maloprodajne cene dvignili.

Ko smo nastavili želen način preračuna, ga s klikom na gumb "Preračun cenika" zaženemo. Postopek prekličemo ali končamo s klikom na gumb "Zapri".

 

6.   Prikaz materialno-finančne kartice izbranega artikla

 

Klik na ikono prikaže za izbran artikel na ceniku njegovo materialno-finančno kartico; privzeto so zajeti le prejemi v obdobju zadnjih 20 dni. Po prikazu kartice uporabnik lahko nastavlja datumsko mejo in dokumente v okviru svojih pravic.