KREIRANJE KONSIGNACIJSKE ODJAVE

 

Modul se uporablja za kreiranje dokumenta konsignacijska odjava, ki za vso izdajo iz konsignacijskega skladišča kreira dokument OKO Konsignacijska odjava po dobaviteljih.

 

1.                   Funkcijske tipke

2.                   Izbirni pogoji

3.                   Pregled podatkov

4.                   Kreiranje OKO dokumentov

 

1.                  Funkcijske tipke

      Osveži prikaz se uporablja za osvežitev prikaza z novimi podatki

      Prekliči kreiranje dokumentov.

      Optimiziraj prikazano širino kolon se uporablja za samodejno postavitev širine prikazanih kolon. Program bo nastavil takšno širino kolon, da bodo vidni tudi najširši podatki v posamezni koloni

      Kreiranje dokumentov konsignacijske odjave.

      Prikaži ON LINE pomoč

      Izhod iz programa

 

2.                  Izbirni pogoji

Izbirni pogoji so tisti, ki omogočajo ožjo izbiro parametrov za pregledovanje izdaj iz konsignacijskih skladišč. Izdaj iz konsignacijskega skladišča za katero je potrebno kreirati izdajo je ves promet, ki pomeni zmanjševanje zaloge na konsignacijskem skladišču (dobavnice, blagajniški računi) in medskladiščni promet na nkonsignacijsko skladišče. Program omogoča kreiranje konsignacijske odjave za:

-          podamezno skladišče

-          dobavitelja

-          za določeno obdobje

Skladišče                  Prikažejo se dokumenti prodaje, ki so bili ustvarjeni na izbrano skladišče v izbranem obdobju

Dobavitelj                 Prikažejo se dokumenti prodaje s katerimi se je v izbranem obdobju poknjižila prodaja artiklov, ki jih je izbrani dobavitelj dal na konsignacijo.

Datum od - do          Prikažejo se prodajni dokumenti iz konsignacijskega skladišča v izbranem obdobju za katere še ni bila kreirana konsignacijska odjava

 


3.                  Pregled podatkov

Modul po osvežitvi prikaza prikaže sledeče podatke:

Podatki o dobavitelju in artiklu:

      Šifra in naziv dobavitelja

      Šifra artikla

Dobaviteljeva šifra artikla

Govoreča šifra artikla

Črtna koda artikla

Naziv artikla

Podatki o prodajnem dokumentu

      Ključ prodajnega dokumenta

      Vrsta dokumenta

      Datum prodaje

      Prodana količina

Podatki o nabavnem dokumentu

      Ključ prejemnega dokumenta

      Vrsta dokumenta

      Datum prejema

      Bruto nabavna cena

      Rabat

      Neto nabavna cena

 

 

4.                  Kreiranje OKO dokumentov

OKO Konsignacijska odjava je tisti dokument s katerim dobavitelju sporočamo prodajo konsignacijskega blaga. Program sam poišče tiste prodajne dokumente in njgove pozicije, ki so bili narejeni v izbranem obdobju in še niso bili odjavljeni dobavitelju. Prodajni dokumenti po katerih vrši odjava konsignacije morajo biti poknjiženi.

 

Po izbiri funkcije za osvežitev prikaza  program prikaže prodane artikle za vpisane pogoje. S funkcijo za kreiranje dokumentov OKO  program prikaže za katere dobavitelje je možno kreirati odjavo konsignacije.

Prikazani podatki so številka in naziv dobavitelja ter številko artiklov za katere se bo izvršila odjava konsignacije.


 

1        Izberite dobavitelje za katere želite kreirati dokumente odjava konsignacije

2        Izberite funkcijo za generiranje dokumentov

 

Program za vse generirane dokumente prikaže :

3        ključ dokumenta

 

in omogoči funkcije za hkratno:

4        Knjiženje vseh dokumentov (popravi prikaz oznake knjižen v prikazu dokumentov)

5        Izpisovanje vseh dokumentov

6        odpiranje posameznih dokumentov