VNOS PODATKOV O PODJETJU

 

 

V modul »Vnos podatkov o podjetju« vnašamo podatke, ki jih želimo prikazati na izdanih dokumentih podjetja.

 

 

Legenda ikon:

 

  shrani

  pomoč

  izhod (izhod iz programa)

 

1.   Vnos podatkov o podjetju

 

Podatki, ki jih vnesete v šifrant z nazivom »O podjetju« se izpišejo na dokumentih, ki jih vaše podjetje izda. Podatki, ki jih je potrebno obvezno vnesti so označeni z znakom .

 

 

 V polje šifra (1) vnesete šifro pod katero boste vnašali podatke o podjetju. Polje je ključno polje in vanj morate obvezno vpisati podatek. S klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12 odprete okno s pregledom podjetij, ki ste jih že vnesli v šifrant.

 

 V polje naslov (2) vnesete šifro pod katero je podjetje vneseno v šifrant poslovnih partnerjev. Na osnovi te šifre se izpiše naslov, kjer ima podjetje svoj sedež. V polje moramo obvezno vpisati podatek. Šifro podjetja lahko poiščee v šifrantu, ki ga odprete s klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12.

 

 V polje opis (3) vpišete naziv ali podamo kratek opis dejavnosti s katero se podjetje ukvarja. V polje morate obvezno vpisati naslov.

 

 V polje jezik (4) vpišete jezik, v katerem podjetje posluje in v katerem so napisani dokumenti, ki jih podjetje izdaja. V polje morate obvezno vpisati podatek. Šifrant jezikov odprete s klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12.

 

 V polje vpišete šifro države podjetja (5). Okno s šifrantom držav odprete s klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12.

 

 V polje vnesete šifro denarne valute (6), v kateri podjetje posluje. To je lokalna valuta. Okno s šifrantom valut odprete s klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12.

 

 

 V polje internet cenik (7) vpišete šifro cenika, ki je objavljen na Internetu. V polje obvezno vpišite podatek.

 

 

 V podatke o individualnem proizvodu (8,9) vnašae tiste podatke, ki se bodo v fazi kreiranja individualnega proizvoda zapisali v tabelo materialnih sredstev. Določiti je potrebo vrsto materialnega sredstva, ki se mora nahajati v šifrantu materialnih sredstev in primarno klasifikacijo v katero se razvrščajo individualni proizvodi. Tudi primarna klasifikacija mora obstajati v šifrantu primarnih klasifikacij.

 

 

 

 

 Procent dovoljene razlike v nabavni ceni določa največjo dovoljeno razliko med staro in novo nabavno ceno pri knjiženju prejemnih dokumentov. Program v primeru razhajanja med staro in novo nabavno ceno, ki je večje kakor je določeno v tem parametru, prepreči knjiženje tega prejema. Takšen prejem je dovoljeno poknjižiti samo odgovorni osebi za posamezno materialno sredstvo.

 

 S številom decimalk (10,11) za zaloge in količine določite na koliko decimalk se bodo prikazovale zaloge in količine v pregledu zalog, prometnih kartic artiklov in pregledu materialnih sredstev.

 

 S tem parametrom (12) določite glavno skladišče podjetja.

 

 S tem parametrom (13) določite minimalno število dni za katerega se obračunavajo zamudne obresti. Obračun se bo vršil samo za tiste terjatve pri katerih je zamuda plačila večja od vpisanega parametra.

 

 V polju »Korekcijski faktor za cenik« (14)  označite, če želite uporabo korekcijskega faktorja pri izračunu prodajnega cenika.

 

S tem podatkom (15) določite tip dokumenta, ki ga program kreira za avtomatsko kreiranje temeljnic za generiranje tečajnih razlik.

 

V polje WWW naslov za glave/noge (16) vpišete naslov, kjer se nahajajo datoteke v katerih so definirane oblike izpisa (glava in noga), na katere podjetje izpisuje dokumente.

 

V polje »IP naslov Access Reporterja« vpišete IP naslov (17) na katerem se izvaja program »TIC Access Reporter«.

 

V polju »Obračun DDV« (18) označite, če želite obračun prometnega davka ali davka na dodano vrednost.,

V okencu »Spremljanje serijskih številk« lahko nastavljate parameter, ki pove na kakšen način uporabnik spremlja serijske številke izdelkov iz prodajnega programa.

 

Možne so štiri nastavitve:

·         Uporabnik NE spremlja serijskih številk

·         Uporabnik spremlja serijske številke NA IZHODU ob prodaji artiklov.

·         Uporabnik spremlja serijske številke NA VHODU IN IZHODU podjetja. Pomeni, da se serijske številke beležijo na nivoju podjetja ne glede na to na katerem skladišču se nahaja določena serijska ševilka.

·         Uporabnik spremlja VSE serijske številke. To pomeni, da se serijske številke beležijo tudi na nivoju skladišč in jih je Potrebno popisovati tudi na medskladiščnih prenosih.

·         Uporabnik spremlja serijske številke NA VHODU. To pomeni, de se serijske številke popisujejo samo na dokumentih, ki pomenijo povečanje zaloge.

 

 

V primeru da izberete opcijo »Generiraj črtno kodo iz »identa« (20) na »DA« se vam bo v vnosni maski Artiklov pojavila dodatna opcija pri črtni kodi. Da vam bo iz identa kreiral črtno kodo artikla. Pri izbiri na »DA« se vam tudi pojavi dodatno okno za vnos prvih treh številk črtne kode »EAN predpona«. Predlagamo uporabo šifre 200, ki velja kot interna črtna koda.