Metode delitve stroškov

Metode delitve stroškov uporabljamo za pripravimo metode delitev stroškov na stroškovna mesta, ki se pri knjiženje večkrat ponavljajo. Na ta način si olajšamo delo, da pri vpisu razdelimo z eno postavko na več stroškovnih mest.

 

 

V polje PE/Strm vpišemo stroškovno mesto, ki ga bomo bremenili za del zneska, ki ga knjižimo. Šifro stroškovnega mesta lahko poiščemo v šifrantu, ki ga odpremo s klikom na ikono za vpisnim poljem ali tipko F12.

 

V polje % vpišemo delež zneska izražen v procentih, ki bo bremenil podano stroškovno mesto.

 

V polje Šifra vpišemo šifro delitvene metode. Če vpisana šifra delitvene metode že obstaja, se izpiše na ekranu. V polje moramo obvezno vpisati podatek saj se šifra ne številči avtomatsko.

 

V polje Opis vpišemo kratek opis delitvene metode, ki jo želimo opredeliti v šifrantu, na primer delitev stroškov elektrike.

 

S klikom na tipko Novi dodamo v tabelo stroškovno mesto in delež (%) na katerega se bo delil znesek, ki ga knjižimo na temeljnici. S klikom na tipko Izbriši izbrišemo vpis stroškovnega mesta iz delitvene metode.

 

S klikom na tipko Potrdi potrdimo vpis stroškovnega mesta v tabelo delitvene metode, ki jo definiramo. S klikom na tipko Prekliči prekličemo trenutni vpis stroškovnega mesta v tabelo delitvene metode.

 

Desno od vpisnega polja za opis delitvene metode je prikazan seštevek deležev, ki smo jih že razdelili na posamezna stroškovna mesta. Po končanem vpisu mora biti seštevek zmeraj 100 %. Ta podatek nam služi za kontrolo vpisa delitvene metode. V kolikor je seštevek % različen od 100 % dobimo sporočilo, da ne moremo shraniti delitvene metode.