Besedila pozicij temeljnice

 

S pomočjo Besedila lahko pri knjiženju temeljnic nastavljamo hitre kontne vzorce. Za nastavitev kontnih vzorcev potrebujemo razen nastavitev na temeljnici še XML nastavitev za vsako pozicijo.

 

 

Šifra je oznaka besedila za hitrejši vpis na temeljnico.

Opis je naziv besedila.

Naslednja šifra nam pove na katero šifro se sklicujemo v naslednjem koraku.

Šifra XML pa predstavlja nastavitve lastnosti polj pri knjiženju na temeljnici.

 

Pomen polj v XML strukturi:

Visible    -        polje je vidno.

Enabled  -        omogočen vpis v polje.

Requaired -      obvezen vpis podatka.

Default   -        pred nastavljena vrednost.

Decimals -        število decimalnih mest.

Formula  -        omogoča enostavne matematične operacije.