FAKTORJI ZA KONČNE KUPCE

 

*   Vnos novega faktorja

   Shrani vnesene podatke

   Briši faktor

   Priklic ON LINE navodil

   izhod iz programa

 

V šifrantu faktorjev za končne kupce, vnašamo faktorje za klasifikacijsko skupino na podlagi katerega lahko izračunamo ceno artiklov, ki so v tej klasifikacijski skupini. Oblikovanje te cene imenujemo ročno oblikovanje cene, saj je ne beremo iz nobenega prevzemnega dokumenta.

 Polje šifra faktorja je ključni podatek, ki jo ne dodeli avtomatsko program, temveč jo vnese uporabnik sam. Kadar ne vemo katere šifre so že zasedene, s klikom na ikono za vnosnim poljem odpremo okno s pregledom že obstoječih šifer.

 V polje naziv vpišemo naziv faktorja oziroma naziv klasifikacijske skupine na katero se faktor nanaša.

 V polje količnik vpišemo količnik na podlagi katerega bomo računali ceno za izbrano klasifikacijsko skupino.