STROŠKOVNA MESTA

 

Stroške je možno povezati s tistimi mesti, na katerih so nastali. Torej s stroškovnimi mesti.

 

Stroškovno mesto je namensko, prostorsko ali stvarno zaokrožena enota v podjetju, v kateri se pojavljajo stroški, ki jih je mogoče neposredno ali posredno razporejati na poslovne učinke.

 

V modulu »Stroškovna mesta« definirate stroškovna mesta poslovnih enot. Stroškovno mesto je štirimestna oznaka. Prvi dve mesti označujeta poslovno enoto. Tretje in četrto mesto pa sta prosti oznaki za stroškovno mesto.

 

 

Legenda funkcij:

 

  Prekliči (prekliči izbor)

  Shrani (shrani vpisane podatke)

  Briši (briši vpisane podatke)

  Natisni

  Pomoč

  Izhod (izhod iz modula)

 

 

1.   Vpis stroškovnega mesta

 

 

V polje Šifra poslovne enote vpišete poslovno enoto, kateri boste dodelili novo stroškovno mesto.

 

V polje Stroškovno mesto vpišete šifro stroškovnega mesta v podjetju. Šifriranje stroškovnih mest je stvar organizacije v podjetju. S klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12 prikličete pregled stroškovnih mest, ki so že vpisana v šifrant.

 

Polje Opis stroškovnega mesta je polje v katerega vpišete naziv ali kratek opis stroškovnega mesta, ki ga dodajate v šifrant.

 

 

 

 

 

Izpisni obrazec je šifra izpisnega obrazca, ki se uporablja za to stroškovno mesto pri izpisu dokumentov. Program pri izpisu dokumenta vedno izpisuje izpisni obrazec, ki je naveden na stroškovnem mestu. Če obrazec ni naveden potem se izpisuje vedno zadnji izbran obrazec.

 

V polju Aktiven izberete, če je trenutno stroškovno mesto aktivno ali ne.  

 

V polju Davčno potrjevanje številčenje izberete tip številčenja za davčno potrjevanje.