TIPI DOGODKA

                 V modulu Tipi dogodka vnašamo tipe dogodkov, ki se najpogosteje pojavljajo v poslovanju.

                

                 Vsak tip dogodka je vezan na stroškovno mesto. Šifra stroškovnega mesta je zato obvezen podatek za vnos. V polju je predlagano stroškovno mesto v katerega je prijavljen uporabnik, ki dela s TIC aplikacijo. Vpišemo lahko drugo šifro stroškovnega mesta, ki jo poiščemo v šifrantu stroškovnih mest. Šifrant odpremo s klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12.

                

                 Šifra dogodka je ključni podatek obvezen za vnos. Šifra dogodka je alfanumerično polje, kar pomeni, da lahko šifro opišemo.

                

                 Opis šifre tipa dogodka je obvezno polje za vnos. Tukaj podrobno opišemo šifro, ki smo jo definirali.

                

                 Tudi vnos prioritetne stopnje je obvezen podatek. Prioritetne stopnje so opredeljene s številkami od 1 do 9, kjer predstavlja 1 najnižjo prioritetno stopnjo in 9 najvišjo prioritetno stopnjo z nujnim ukrepanjem.

                

                 Kadar se tip dogodka nanaša na konkretno materialno sredstvo, v polje Šifra vpišemo šifro tega materialnega sredstva. Šifro lahko poiščemo v šifrantu materialnih sredstev, ki ga odpremo s klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12.