ZAPOSLENI

 

 

Program se uporablja za vnos vseh tistih zaposlenih, ki imajo pravico do uporabe programske opreme TronInterCenter. Delovno mesto je šifrant iz katerega določimo področje na katerem zaposlen dela (npr. informatik, prodajalec, direktor, itd.).

 

 

Legenda ikon:

 

  Nov

  Shrani (shrani vnesene podatke)

  Prekliči (prekliči vnos podatkov)

  Natisni

  Briši

  Pomoč

  Izhod (izhod iz programa)

 

 

VNOSNA POLJA

 

 

Opis polj – osnovni podatki:

 

Zaposleni:               Vsak zaposleni ima svojo šifro. Šifra se avtomatsko generira ob novem vnosu zaposlenega.

Ime:                         Ime zaposlenega – polje je obvezno za vnos.

Priimek:                  Priimek zaposlenega – polje je obvezno za vnos.

Naslov, pošta:         Naslov zaposlenega – polje je obvezno za vnos.

Stroškovno mesto: Polje je vezano na organizacijski šifrant »Stroškovna mesta«. Preden izpolnimo to polje, se torej moramo prepričati o tem, da smo v omenjeni šifrant vnesli stroškovna mesta.

Delovno mesto:      Polje je obvezno za vnos. Za izpolnitev je potreben predhodni vnos v šifrant delovnih mest (Sistem – organizacijski šifranti- šifrant delovnih mest).

E-pošta:                   Naslov elektronske pošte zaposlenega.

Uporabniško ime (povezava z uporabnikom v TIC aplikaciji: )    Ime, s katerim se uporabnik prijavi v program oziroma po katerem je prepoznaven. Vsak uporabnik TIC-a ima svoje uporabniško ime.

Podpisnik:                V polje Podpisnik morate vnesti podatek, če vnašate zaposlenega, ki bo imel dovoljenje za kreiranje dokumentov. Vpiše se šifra osebe, ki bo odgovorni podpisnik za dokumente, ki jih bo ustvaril zaposleni, za katerega odpiramo šifro.

Skladišče:                Za izpolnitev polja je potreben predhodni vnos v organizacijskem šifrantu »Skladišča«.

Skladiščnik:             V polje skladiščnik vpišemo skladiščnika na skladišču, ki smo ga definirali v prejšnjem vnosnem polju. Vpiše se šifra zaposlenega, ki je odgovoren in ki izdaja blago iz dodeljenega skladišča.

Agent:                      V polje agent se označi ali je zaposleni agent. To polje pride v poštev pri agentni prodaji in obračunu agentne prodaje. Če je zaposleni označen kot agent je omogočen vnos tudi:

-      provizije

-      načina delovanja (Lokalno – Da, NE), kar pomeni ali deluje z agentno prodajo na prenosnih računalnikih ali kot uporabnik osnovne programske opreme.

-      Host no. - za šifriranje ključa dokumenta se vpiše tudi Host No, ki bo vpisan v prva dva znaka ključa dokumentov, ki jih bo agent ustvaril na prenosnem računalniku v lokalnem delovanju.

Šifra stranke:          Šifra zaposlenega v šifrantu poslovnih partnerjev.

Geslo za terminal:  Geslo zaposlenega, če bo delal s prenosnim brezžičnim terminalom v povezavi z ORIA sistemom.

Up. ime za Windows: Uporabniško ime zaposlenega za programsko opremo Windows.

Davčna številka:      Vpišite davčno številko. Če je tujec, označite polje, ki je zraven. Takrat vnos ni potreben.

Uporaba TronTerm: Polje se upošteva pri izbiri uporabnikov na TRONTerm. V login oknu, se za izbrano poslovno enoto naložijo uporabniki, ki imajo to pravico v dotičnem šifrantu postavljeno na »Da«.  

 

                               

V zavihku »Podatki za potne naloge«, moramo za vsakega zaposlenega posebej označiti ustrezno okno. S tem dodelimo zaposlenim različne pravice v zvezi z uporabo modula potni nalogi (pravice se dodeljujejo v odvisnosti od izbranega koncepta).

 

 

 


IZPISI

Izpis prijavnega obrazca za zaposlene v TronInterCenter se izpisuje vedno za novo prijavo, spremembo pravic ali ostali podatkov ali za brisanjeuporabnika. Briše se uporabniško ime ne pa zaposleni. Kadar se obrazec izpisuje za novega zaposlenega se iztiska prazen. To se naredi tako, da se izpis sproži brez vpisane šifre zaposlenega.