VNOS POMOŽNIH KLASIFIKACIJSKIH SKUPIN

V šifrantu pomožnih klasifikacij opredelimo dodatne razporeditve artiklov (po sekundarnih blagovnih skupinah, po modelih….). Šifra skupine je sestavljena iz treh skupin številk, ki ponazarjajo nivoje v klasifikacijskem drevesu.

 

Funkcije

      Vnos nove šifre v izbrani nivo.

      Vnos nove šifre v podnivo.

      Prekliči vnos podatkov.

      Shrani vnešene podatke.

      Izbriši šifro/dokument/pozicijo

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa in shranitev v bazo.

 

 

V pomoč pri definiranju klasifikacijske številke je nivojsko drevo klasifikacijskih šifer, ki se izriše na levi polovici ekrana.

      Kadar dodajamo novo klasifikacijsko skupino na prvem nivoju, jo dodajamo po običajnem postopku - kliknemo na ikono za vnos novega podatka oziroma uporabimo tipko F3.

 

       Kadar želimo vnesti novo klasifikacijsko skupino 2 ali 3, ki ni na prvem nivoju, izberemo ikono za dodajanje v podrejen nivo ali tipki CTRL + F3, ki pomeni dodaj pod nivo.