PREGLED KONSIGNACIJSKE ZALOGE

 

Modul se uporablja za pregled zaloge po konsignacijskih prejemih in kot osnova za kreiranje OKF dokumentov s katerimi evidenčno beležimo prejete fakture za konsignacijske odjave.

 

1.                   Funkcijske tipke

2.                   Izbirni pogoji

3.                   Pregled podatkov

4.                   Prenos podatkov na OKF dokumente

PUSH    Premik ene odjave v evidenčno fakturo

PULL     Kreiranje evidenčne fakture iz večih odjav

5.                   Prenos podatkov v excel

 

1.                  Funkcijske tipke

      Prenos izbranih pozicij na dokument se uporablja pri kreiranju OKF dokumenta. Po izbiri pozicij za prenos nadokument se s to funkcijo potrdi prenos na dokument. 

      Osveži prikaz se uporablja za osvežitev prikaza z novimi podatki

      Optimiziraj prikazano širino kolon se uporablja za samodejno postavitev širine prikazanih kolon. Program bo nastavil takšno širino kolon, da bodo vidni tudi najširši podatki v posamezni koloni

      Izberi/označi vse se uporablja za označitev vseh prikazanih podatkov. Uporablja se pred prenosom v dokument za označitev vseh prikazanih podatkov za prenos na dokument.

      Odznači vse se uporablja za spremembo označitve pozicij. Pozicije, ki so označene za prenos se odznačijo, pozicije, ki pa niso označene za prenos pa se označijo za prenos.

      Prikaži izbrani dokument se uporablja za prikaz dokumenta za izbrano pozicijo v urejevalniku dokumentov.

      Prikaže povezane dokumente, ki se nanašajo na izbrano pozicijo. Prikažejo se vse pozicije konsignacijskih dokumentov, kateri ustvarjajo zalogo (prejemi, odjave, evidenčne fakture, medskladiščnice med konsignacijskimi skladišči, stornacija prodaje na konsignacijskih skladiščih) ter prodajni dokumenti.

      Prikaz zaloge po skladiščih za dokument.

      Prikaži ON LINE pomoč

      Izhod iz programa

 


1.                  Izbirni pogoji

Izbirni pogoji so tisti, ki omogočajo ožjo izbiro prikazanih pozicij.

Skladišče                  Prikažejo se samo pozicije prejemov, ki so bili ustvarjeni na izbrano skladišče.

Dobavitelj                 Prikažejo se pozicije prejemov za izbranega dobavitelja

Nabavni referent      Prikažejo se pozicije prejemov za izbranega nabavnega referenta

PE                             Prikažejo se pozicije prejemov za izbrano poslovno enoto

Ključ prejema           Prikažejo se pozicije izbranega prejema

Tip dokumenta          Prikažejo se pozicije dokumentov za izbran tip dokumentov

Artikel                      Prikažejo se pozicije dokumentov za izbran artikel

 

Nič odjavljeno              Prikažejo se samo pozicije dokumentov, ki še nimajo poknjižene nobene odjave konsignacije. Pozicije so belo obarvane.

Delno odjavljeno         Prikažejo se samo pozicije dokumentov, ki imajo poknjižene delne odjave in še nimajo poknjižene nobene evidenčne fakture za odjavo konsignacije. Pozicije so zeleno obarvane.

Delno fakturirano        Prikažejo se samo pozicije dokumentov, ki imajo poknjižene delne evidenčne fakture za odjavo konsignacije. Pozicije so rumeno obarvane.

V celoti fakturirano     Prikažejo se samo pozicije dokumentov, ki so v celoti odjavljene in so  poknjižene tudi vse evidenčne fakture za odjavo konsignacije. Pozicije so rdeče obarvane.

 


2.                  Pregled podatkov

Modul po osvežitvi prikaza prikaže sledeče podatke:

Podatki o dokumentu:

      Vrsta dokumenta

      Ključ dokumenta

      Šifra in naziv dobavitelja

      Skladišče

      Nabavni referent

      Datum prejema

      Datum knjiženja prejema

      Datum storniranja

      Uporabnik, ki je knjižil stornacijo prejema

Podatki o artiklu:

Šifra artikla

Dobaviteljeva šifra artikla

Govoreča šifra artikla

Črtna koda artikla

Naziv artikla

Enota mere artikla

Podatki o količinah

      Nabavljeno     količina na poknjiženem konsignacijskem prejemu

      Odjavljeno      količina na poknjiženih odjavah konsignacije

      Fakturirano     količina na poknjiženih evidenčnih fakturah

      Stornirano      količina na poknjiženih storniranih konsignacijskih prejemih

 

3.                  Prenos podatkov na OKF dokumente

OKF dokument je tisti s katerim se beleži prispele fakture dobaviteljev za poslane odjave konsignacije. Dokument se kreira po dveh metodah:

 

PUSH (potisni) iz dokumenta OKO (Odjava konsignacije) kadar se prispela dobaviteljeva faktura nanaša na eno odjavo konsignacije. Torej so na prispeli fakturi pozicije samo ene odjave konsignacije.

-          V iskanju dokumentov poiščite dokument Odjava konsignacije na katero se nanaša prispela faktura

 

-          Dokument prikažite v urejevalniku dokumentov

-          S funkcijo za Premik (PUSH) kreirajte dokument OKF (Fakturirana odjava)

1 izberite funkcijo za premik

2 izberite ciljni dokument

3 potrdite premik v ciljni dokument

 

-          Dokument OKF uredite in ga poknjižite

Vpišite datum fakture

 

Vpišite številko fakture


Dokument poknjižite

 

PULL Kreiranje dokumenta Fakturirana odjava se uporablja takrat, kadar dobavitelj pošlje eno fakturo za več odjav konsignacije.

-          V urejevalniku dokumentov kreirajte dokument OKF Fakturirana odjava

Izberite tip dokumenta OKF

 

Vpišite dobavitelja

 


Vpišite datum dobaviteljeve fakture in obdobje odjave

 

Vpišite številko dobaviteljeve fakture

-          S funkcijo za prikaz konsignacijske zaloge po dokumentih si prikažite odjavljene in nefakturirane pozicije za izbranega dobavitelja


-          Izberite fakturirane pozicije in jih prenesite na dokument OKF Fakturirana odjava

1 izberite pozicije

2 prenesite v dokument

 

-          Na dokumentu OKF uredite pozicije (popravite fakturirane količine in cene), dokument shranite in ga poknjižite

 

 

 


4.                  Prenos podatkov v excel

Iz pregleda konsignacijske zaloge se lahko pozicije kopirajo v excel. Kopirajo se lahko vse kolone ounačenih pozicij ali samo označeni podatki.

 

1 označite  pozicije ali podatke, ki jih želite kopirati v excel

2 če želite prenesti samo označene podatke potem izberite funkcijo kopiraj v odložišče, odprite excel datoteko in s funkcijo prilepi prenesite podatke v excel

3 če želite prenesti vse podatke označenih pozicij izberite funkcijo kopiraj vse v excel. Program bo samodejno kreiral novo excel datoteko in prenesel podatke izbranih pozicij v excel tabelo.