UREJEVALNIK PRAVIC ZA DOKUMENTE

 

 

Ta modul omogoča, da za skupino uporabnikov definiramo vrste dokumentov, ki jih lahko uporabljajo in razne pravice do njihovega urejanja.

 

 

Legenda funkcij:

 

     Dodaj nov dokument med pravice.

      Brisanje dokumenta iz pravic.

     Priklic uporabniških navodil.

     Izhod iz programa.

 

 

 

1.    POSTOPEK UREJANJA PRAVIC

 

 

  V polju skupina izberemo uporabniško skupino za katero želimo definirati vrste dokumentov, do katerih bo imela skupina uporabniški dostop. Po izbiri skupine program prikaže že dodeljene dokumente za katere ima skupina pravico do uporabe in opravila, ki jih skupina lahko izvaja na določeni vrsti dokumenta kot je vidno spodaj.

 

 

 

 

Dovoljena opravila za posamezno vrsto dokumenta se dodeljujejo z dvoklikom levega gumba miške na že obstoječo vrsto dokumenta med pravicami. Program v tem primeru prikaže vnosno masko za urejanje dovoljenih opravil:

 


 Ob izbiri dodajanja pravice do nove vrste dokumenta program prikaže spisek tistih dokumentov, do katerih skupina nima pravice. Z dvoklikom levega gumba miške ali potrditve izbrane vrste dokumenta in funkcije izberi se pravica do vrste dokumenta dodeli izbrani skupini.