OPOMBE DOKUMENTOV IN POSEBNE OPOMBE ARTIKLOV

 

 

V šifrant opomb dokumentov  se vnašajo tiste opombe, ki se večkrat pojavljajo na posameznih dokumentih, tako da opombe na dokument dodajamo s šifro opombe in ni potrebno vedno znova na dokument vpisovat celotne opombe. Vnašajo se šifra opombe , kratek naziv opombe in opomba. A vsakem dokumentu so omogočene štiri opombe. Ena pred opomba in tri opombe dokumentov omogočajo dovolj prostora za vpis potrebnih opomb.

 

Legenda funkcij

 

   Nov

   Shrani

   Briši

   Kopiraj

   Prilepi

   Pomoč

   Izhod (izhod iz programa)

 

 

Na dokumente lahko dodamo prej definirane opombe. Na tem modulu te opombe vnašamo.

 

 

 

V polje »Šifra« vnesete šifro opombe.

V polje »Naziv vpišete kratek opis opombe.

V vsebino pa vsebino opombe, ki se bo izpisovala na dokumentu.