UREJEVALNIK DOSTAVNIH POTI

 

V šifrantu dostavnih poti se združujejo poštne številke, ki se nahajajo na zamišljeni dostavni poti. Kreira se vrstni red dostav po poštah v dostavni poti in vrstni red dostav poslovnim partnerjem v posamezni pošti.

 

 

Funkcionalnosti

*      Kreiranje nove dostavne poti

            Urejanje poštnih številk v dostavni poti

            Urejanje poslovnih partnerjev v dostavni poti

*      Shrani dostavno pot

*      Prekliči vnesene podatke

*      Izbriši dostavno pot

*      Premik med deli vnosne maske

*      Priklic pomoči

*      Izhod iz programa

 


KREIRANJE DOSTAVNE POTI

 

Izberi funkcijo za kreiranje nove dostavne poti. (1)

Program v polje Šifra dostavne poti označi z znaki za novo šifro, ki bo dodeljena ob shranitvi (2).

Vpiši naziv dostavne poti (3).

 

Urejanje poštnih številk v dostavni poti

Z urejanjem poštnih številk v dostavni poti določamo vrstni red dostav po poštah v dostavni poti.

 

*            Dodaj poštno številko v dostavno pot

*            Briši poštno številko iz dostavne poti

*            Pomakni poštno številko navzgor

            Pomakni poštno številko navzdol

Dodajanje poštne številke v dostavno pot.

Program prikaže dodatno okno za izbiro poštne številke ali razpon pošt.

Za dodajanje ene poštne številke izberi funkcijo (1), vpiši (2) ali iz šifranta izberi poštno številko (3) in potrdi dodajanje (4). Program bo dodal vpisano (izbrano) poštno številko v dostavno pot.

 

Za dodajanje razpona poštnih številk izberi funkcijo (1), vpiši spodnjo mejo poštnih številk(2) in zgornjo mejo poštnih številk (3) in potrdi dodajanje (4). Program bo dodal v dostavno pot vse poštne številke, ki se nahajajo v razponu vpisanih pošt vključno s spodnjo in zgornjo mejo izbranih poštnih številk.

 

Urejanje poslovnih partnerjev v dostavni poti

Z urejanjem poslovnih partnerjev v dostavni poti določamo vrstni red dostav po kupcih v izbrani poštni številki.

 

           Dodaj poslovnega partnerja v seznam

*            Pomakni poslovnega partnerja navzgor

*            Pomakni poslovnega partnerja navzdol

*            Briši poslovnega partnerja iz dostavne poti

*            Dodaj vse kupce iz izbrane poštne številke v dostavno pot

            Briši vse kupce izbrane pošte iz dostavne poti

 

Vpiši šifro poslovnega partnerja (1) ali ga izberi iz šifranta poslovnih partnerjev (2). Potrdi prenos vpisanega ali izbranega poslovnega partnerja v dostavno pot (3).

 

Izberi poštno številko (1) iz katere naj bodo kupci, ki jih želiš dodati (2) v dostavno pot ali izbrisati (3) iz dostavne poti.