PREGLED DOSTAVNIC

Modul je namenjen pregledu kreiranih dostavnic po raznih kriterijih. Modul prikazuje tudi status dostavnic.

 

 

Funkcijske tipke

 

      Osveži prikaz

      Optimiraj širino kolon

      Odpri dokument

      Prikliči pomoč

*     Izhod iz programa

 


Izbirni parametri

Izbirni parametri omogočajo prikaz želenih dostavnic. Izberete lahko iz podatkov iz glave dokumentov dostavnic:

 

Dostavna pot                    prikaz dostavnic izbrane dostavne poti

Dostavnico ustvaril           prikaz dostavnic izbranega uporabnika

Datumsko obdobje            prikaz dostavnic izbranega obdobja (datum od-do ali mesec)

Status dostavnice             dostavnica ima 4 statuse

-          Kreirana                kreirana dostavnica ni poknjižena   

-          Pripravljena           prvič poknjižena                           

-          Naložena                drugič poknjižena                         

-          Razdolžena            tretje knjiženje se uporablja za zapisovanje

                                    razdolževanja. Pomeni, da program omogoča

                                    beleženje vrnitve dokumentov in odkupnega denarja.

 

 

Ključ dokumenta                prikaz dostavnic po katerih je bilo dostavljeno blago določenega dokumenta

Šifra stranke                     prikaz dostavnic za določenega prejemnika

Voznik, reg.št.vozila, reg.št. prikolice vozila        prikaz dostavnic za posameznega prevoznika, vozilo ali

                                                                              prikolico vozila

 

Prikazani podatki

Številka                                   številka dostavnice

Datum dokumenta                   datum dostavnice

Leto izdelave                           leto izdelave dostavnice

Dostavna pot                          dostavna pot po kateri je bila dostava

Število dokumentov                število dobavnih dokumentov na dostavnici

Odkupna vrednost                  vrednost, ki jo je vrnil dostavljalec za dokument z odkupom

Vrednost na dokumentu         vrednost dokumenta, kadar je dokument z odkupom