FAKTORJI ZA TRGOVCE

 

*   Vnos novega faktorja

   Shrani vnesene podatke

   Briši faktor

   Priklic ON LINE navodil

   izhod iz programa

 

V šifrant vnos faktorjev za distribucijo vnašamo faktor za artikle v okviru klasifikacijske skupine na podlagi katerega bomo izračunali ceno za distribucijo. Ta faktor se nam izpiše tudi v šifrantu klasifikacij.

 Šifra faktorja za distribucijo je ključni podatek. Te šifre modul avtomatsko ne določi, temveč jo izbere oziroma vpiše uporabnik sam. Kadar želimo videti katere šifre so že zasedene lahko odpremo okno s pregledom faktorjev, ki so že vneseni, s klikom na ikono za vnosnim poljem.

 Naziv je obvezno vnosno polje kamor vpišemo naziv faktorja oziroma klasifikacijske skupine na katero se bo faktor nanašal.

 V polje količnik vpišemo količnik na osnovi katerega bomo računali distribucijsko ceno za klasifikacijsko skupino.