PREGLED POSLOVNIH PARTNERJEV

 

Pregled poslovnih partnerjev se uporablja vedno tam, kjer je omogočeno izbiranje poslovnih partnerjev v vnosno masko. Modul se lahko kliče tudi iz menija.

 

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

 

 

 

 

 Iskanje po nazivu, DDV številki ali kartici zvestobe.  Namesto % lahko v naziv vnesete začetek naziva (na primer: comt) ali pa sistemu ukažete, naj poišče vse stranke, ki imajo v nazivu določen niz znakov (na primer: %tron).

 

Iskanje po DDV številki deluje tako, kot da bi iskali po nazivu le da znak % ni dovoljen.

 

 

 Iskanje po naslovniku; prikažejo se samo stranke, ki imajo istega naslovnika.

 

 "Aktiven": nastavimo, ali želimo prikazati samo aktivne stranke, ali vse.

"Naslovnik/Prejemnik": nastavimo, ali želimo prikazati vse stranke, samo naslovnike, ali samo prejemnike.

 

Kontrolnik omogoča nastavitev dodatnih pogojev prikaza podatkov.

 

 Zelo pomembna novost: omejitev števila prikazanih zadetkov. Nekateri šifranti lahko vsebujejo zelo veliko število podatkov in posledično lahko poizvedba traja zelo dolgo. S to nastavitvijo sistem zagotavlja uporabniku dober odziv in sprejemljivo število zadetkov. Vrednost lahko povečate ali zmanjšate. Vrednost 0 bo vrnila celotno vsebino šifranta, če seveda pred tem tega ne boste omejili z vnosom DDV številke, ali dela naziva.

 Rdeče obarvano število vas opozarja na to, da ima vaša poizvedba VEČ kot 10 zadetkov, vendar je prikazanih le prvih 10. Vse nadaljnje operacije (filtri, izvozi, …) bodo izvršeni na teh 10-ih podatkih.

 

FUNKCIONALNOSTI RAZPREDELNICE

 

 

Prikazani del forme za pregled/iskanje strank omogoča:

1.     Grupiranje po izbranem (izbranih) stolpcih: grupiramo tako, da s levim klikom miške na stolpec, le-tega izberemo, nato pa ka z miško primemo in povlečemo na za to namenjeni sivi trak nad glavo razpredelnice. Rezultat je na spodnji sliki (grupiranje je po poštni številki):

 

 

2.     Sortiranje: s klikom na stolpec, se vrstni red podatkov v seznamu spremeni (presortira). Za to, da sortiranje na stolpcu deluje, stolpec NE SME BITI IZBRAN.

 

Pred sortiranjem:

 

Po sortiranju po Šifri posl. Partnerja:

 

3.     Filtriranje po vsebini stolpca: zeleni trak pod glavami razpredelnice uporabljamo za dodatno filtriranje prikazane vsebine.

 

Pred filtriranjem:

 

Pod glavo Naziv/Priimek v zeleno polje vnesemo niz "zav":

Vsebina razpredelnice se je skrčila na 3 zadetke. Še enkrat: zavedati se je treba, da se vse to dogaja na naboru 10-ih zadetkov, sistem pa je z rdeče obarvanim okencem "Maksimalno zapisov" označil, da je zadetkov več kot 10.

 

4.     Izvoz/kopiranje vsebine razpredelnice: če na razpredelnico kliknemo z DESNO tipko miške lahko vsebino, ki jo vidimo v razpredelnici izvozimo v Excel, ali kopiramo v odložišče:

 

·         Kopiraj vse v Excel bo vsebino razpredelnice, vključno z glavami prepisalo v excel in tabela se bo odprla.

·         Kopiraj na odložišče pa bo na odložišče prepisalo zapise, ki so OZNAČENI:

                    V tem primeru dva (šifri 12 in 4) skupaj z glavo razpredelnice.

 

5.     Vrstni red stolpcev lahko spremenimo tako, da stolpec najprej izberemo (levi klik na glavo stolpca, ki ga izbiramo), nato pa stolpec primemo in ga povlečemo na mesto, kjer ga želimo imeti. Stolpcem lahko spremenimo širino. Sprememba se shranijo na delovno postajo (računalnik).

 

6.     Izbira zapisa: zapis izberemo lahko z

a.       Dvoklikom leve tipke na miški na črn trikotnik (ta označuje trenutno izbran zapis).

b.     <Enter> tipko na tipkovnici; izbran bo trenutno izbran zapis.

c.     Klik na ikono  v orodni vrstici okna.