Prenos blaga iz carinskega na osnovno skladišče

 

Postopek prenosa blaga iz carinskega na osnovno skladišče se izvede s pomočjo programa,

ki bo pozicije iz carinske izdajnice razdelil v toliko prejemov kot je različnih dobaviteljev

za blago na izdajnici .

 

 

Za vsakega dobavitelja se naredi svoj prejem. Nabavne cene posameznih artiklov na

prejemu se prenesejo iz prejema na carinsko skladišče.


Izbira Carinske izdajnice za prenos v Prejem

 

 

Vnosna maska v modulu za prenos je sestavljena iz treh delov:

-          Vpis ključa carinske izdajnice in prikaz podatkov dokumenta

Ključ dokumenta se lahko vpiše ali pa se izbere preko listanja dokumentov. Po vpisu

program prikaže podatke izbrane izdajnice.

 

-         Vpis vrste dokumenta za prejem na redno skladišče in podatkov o skladišču in stroškovnem mestu

Izbrani Tip dokumenta mora biti nabavni dokument (prednastavljen tip je PRE – Prejem)

 

-          Prikaz kreiranih prejemov

 

Vrste s prikazanimi prejemi se obarvajo rdeče, kadar je prejem poknjižen.

 

Kreiranje prejemov iz carinske izdajnice

 

Osnova za kreiranje prejemov na redno skladišče je promet, ki je bil kreiran ob knjiženju carinske izdajnice. Modul iz izbrane carinske izdajnice kreira toliko prejemov kolikor je različnih dobaviteljev za blago na carinskem skladišču za artikle na carinski izdajnici. Dobavitelji se ugotovijo iz carinskega prejema s katerega je bila razknjižena zaloga za to izdajnico.

         

Knjiženje prejemov kreiranih iz carinske izdajnice

Modul omogoča knjiženje prejemov, ki so bili kreirani iz carinske izdajnice in se lahko sproži po kreiranju in za nepoknjižene prejeme.