VNOS VRST PREVOZOV

Program se uporablja za vnos carinskega šifranta vrst prevozov.

 

Funkcije

      Vnos nove šifre.

      Shrani vnešene podatke.

      Izbriši šifro

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Vnosna polja

 Šifravrste prevoza.

 Naziv vrste prevoza.