VNOS CARINSKIH POSTOPKOV

Program se uporablja za vnos šifranta carinskih postopkov.

 

Funkcije

      Vnos nove šifre/dokumenta/pozicije.

      Shrani vnešene podatke.

      Izbriši šifro/dokument/pozicijo

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Vnosna polja

 Šifra carinskega postopka.

 Naziv carinskega postopka.