VNOS ZAVAROVANJ PLAČIL

Program se uporablja za vnos šifranta zavarovanj plačil.

 

Funkcije

      Vnos nove šifre.

      Shrani vnešene podatke.

      Izbriši šifro

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Vnosna polja

 Šifra zavarovanja plačila.

 Naziv zavarovanja plačila.