VNOS CARINSKIH DEKLARACIJ

Program se uporablja za vnos šifranta carinskih deklaracij.

 

Funkcije

      Vnos nove šifre.

      Shrani vnešene podatke.

      Izbriši šifro/dokument/pozicijo

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Vnosna polja

 Šifra carinske deklaracije.

 Naziv carinske deklaracije.