VNOS CARINSKIH KONTINGENTOV

Program se uporablja za vnos carinskega šifranta kontingentov.

 

Funkcije

      Vnos nove šifre.

      Shrani vnešene podatke.

      Izbriši šifro

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Vnosna polja

 Šifra carinskega kontingenta.

 Naziv carinskega kontingenta.