VALUTE DENARNIH SREDSTEV

V šifrantu valut definiramo valute s katerimi podjetje posluje.

 

Funkcije

        Prekliči vnos

        Shrani vnešene podatke

        Briši valuto

        Prikliči ON LINE pomoč

        Izhod iz programa

 

 

Vnosna polja

 Polje šifra denarne valute je ključno polje, v katerega moramo obvezno vpisati podatek. V polje vpišemo mednarodno oznako oziroma šifro valute katero bomo vnesli v šifrant.

 

 V polje Oznaka denarne valute vpišemo črkovno oznako valute oziroma mednarodno okrajšavo za valuto, ki jo vnašamo v šifrant. Ime, ki ga vpišemo v to polje se bo izpisalo, kadar bomo pisali znesek v tej valuti.

 

 V polje Opis vpišemo državo valute in ime valute.

 

 V polje vpišemo saldakontni konto kupcev, ki bo predlagan pri vnosu poslovnega partnerja. Vse izdane fakture v izbrani valuti se bodo knjižile v saldakonte na vpisan konto.

 

  V polje vpišemo saldakontni konto dobaviteljev, ki bo predlagan pri vnosu poslovnega partnerja. Vse prejete fakture v izbrani valuti se bodo knjižile v saldakonte na vpisan konto.

 

Sledeče podatke je obvezno vnesti samo v primeru, da je valuta uporabnika programske opreme TIC enaka izbrani valuti.

 V polje vpišemo saldakontni konto domačih kupcev, ki bo predlagan pri vnosu domačega poslovnega partnerja. Vse izdane fakture v izbrani valuti domačemu kupcu se bodo knjižile v saldakonte na vpisan konto.

 

. V polje vpišemo saldakontni konto domačih dobaviteljev, ki bo predlagan pri vnosu domačega poslovnega partnerja. Vse izdane fakture v izbrani valuti domačemu kupcu se bodo knjižile v saldakonte na vpisan konto.